Diskriminering när gravid nekades löneökning

Ett företag som drog tillbaka en kvinnas lönepåslag när ledningen fick reda på att hon var gravid gjorde sig skyldiga till diskriminering och brott mot föräldraledighetslagen. Det slår Arbetsdomstolen, AD, fast i en dom idag.

I januari 2011 började kvinnan en tjänst som jurist/inkassohandläggare på Auktoritet Inkasso med sex månaders provanställning. När hon fick besked om att anställningen skulle fortsätta kom hon och företagets VD överens om ett lönepåslag på 2500 kronor i månaden. Men företagets koncernchef stoppade lönehöjningen med hänvisning till kvinnans graviditet och kommande föräldraledighet.

DO kunde visa att ett avtal om löneförhöjning hade ingåtts och AD kom fram till att kvinnan blivit missgynnad genom att bolaget bröt mot det ingångna avtalet. Enligt AD fanns det ett samband mellan bolagets agerande och kvinnans graviditet samt kommande föräldraledighet. Därför ska företaget betala 50 000 kr i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd samt 30 623 kr i ekonomiskt skadestånd till kvinnan.

– Det här är en viktig jämställdhetsfråga eftersom en kvinnas lön och karriär fortfarande tillåts släpa efter mäns på grund av hennes graviditet och föräldraledighet. Domen visar att det inte är acceptabelt, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Ärende ANM 2011/1939

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Det här är en viktig jämställdhetsfråga eftersom en kvinnas lön och karriär fortfarande tillåts släpa efter mäns på grund av hennes graviditet och föräldraledighet. Domen visar att det inte är acceptabelt.
Martin Mörk. chef för DO:s processenhet