DO-anmälan ledde till förändringsarbete

DO avslutar nu ett ärende som har handlat om trakasserier på hamburgerrestaurangen Max. DO bedömer efter utredningen att merparten av de anmälda händelserna är preskriberade. Samtidigt menar DO att anmälan har haft positiv effekt genom att Max har inlett ett arbete för att motverka framtida diskriminering.

Anmälaren är en kvinna som har berättat att hon hösten 2013 och första halvåret 2014 vid flera tillfällen utsattes för händelser som hon upplevde som sexuella trakasserier. Hon har också uppgett att företaget inte tillräckligt grundligt utredde eller åtgärdade händelserna efter att de fick kännedom om vad som hade hänt.

DO har utrett kvinnans anmälan men bedömer att merparten av det som har anmälts inträffade för så pass länge sedan att händelserna var preskriberade redan när anmälan inkom till DO, det vill säga att det är för sent att få händelserna prövade i domstol. DO bedömer också att det i övriga delar inte finns tillräckligt stöd för att DO ska kunna driva ärendet med framgång.

Samtidigt menar DO att Max Hamburgerrestauranger som en följd av anmälan har vidtagit flera åtgärder som visar att företagets medvetenhet och arbete mot diskriminering har förbättrats. Åtgärderna som företaget har vidtagit omfattar alla diskrimineringsgrunder samt alla bolagets restauranger, och DO menar därför sammantaget att det inte finns skäl till fortsatt utredning och en eventuell framtida domstolsprocess.

– Men det anmälaren har gjort här är oerhört viktigt och berömvärt eftersom hon har uppmärksammat såväl DO som företaget på de här problemen, säger Rickard Appelberg, chef för DO:s rättsenhet arbetsliv.

– Som en direkt följd av kvinnans anmälan har företaget nu vidtagit åtgärder som har förutsättningar att leda till en förändring, och jag ser det som mycket positivt att företaget har tagit de här händelserna på stort allvar, säger Rickard Appelberg.

DO har nu avslutat ärendet vilket också har meddelats anmälaren och Max Hamburgerrestauranger.

Ärende ANM 2014/1282

För mer information kontakta DO:s presstjänst på telefon: 08-120 20 710.

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Men det anmälaren har gjort här är oerhört viktigt och berömvärt eftersom hon har uppmärksammat såväl DO som företaget på de här problemen.
Rickard Appelberg, chef för DO:s rättsenhet arbetsliv
Som en direkt följd av kvinnans anmälan har företaget nu vidtagit åtgärder som har förutsättningar att leda till en förändring, och jag ser det som mycket positivt att företaget har tagit de här händelserna på stort allvar.
Rickard Appelberg, chef för DO:s rättsenhet arbetsliv