DO överklagar dom mot försäkringsbolag

DO överklagar domen mot ett försäkringsbolag som avslog en kvinnas ansökan om att teckna sjukförsäkring för sin hörselskadade dotter med hänvisning till att kvinnan fick vårdbidrag. Tingsrätten menade att det inte var bevisat att det fanns ett samband mellan nekandet och dotterns funktionsnedsättning, men DO anser att det är en felaktig bedömning.

DO har drivit ärendet med motiveringen att försäkringsbolaget inte gjorde en individuell riskbedömning utan har en generell regel att inte bevilja försäkringar för personer med vårdbidrag.

– Men tingsrätten gjorde aldrig någon bedömning av om mor och dotter kan anses ha diskriminerats i jämförelse med andra som beviljas barnförsäkring, och det är den frågan vi vill få prövad, säger Ulrika Dietersson, processförare på DO.

Tingsrätten konstaterade i sin dom att dottern var missgynnad, men att det inte var bevisat att nekandet skedde på grund av dotterns funktionsnedsättning. Eftersom ett av kriterierna för att kunna få vårdbidrag är att barnet har ett funktionshinder anser dock DO att det finns ett samband och att hovrätten därför bör pröva frågan.

ANM 2011/192

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Men tingsrätten gjorde aldrig någon bedömning av om mor och dotter kan anses ha diskriminerats i jämförelse med andra som beviljas barnförsäkring, och det är den frågan vi vill få prövad
Ulrika Dietersson, processförare på DO