DO överklagar dom mot Värmlandskommun

DO överklagar domen mot en kommun i Värmland som inte gjorde tillräckligt för att stoppa de sexuella trakasserier som en elev på en gymnasieskola i kommunen blev utsatt för. DO anser att den diskrimineringsersättning som kommunen ska betala till kvinnan är för låg i förhållande till den kränkning som kvinnan fått utstå.

Den unga kvinnan blev hösten 2009 och våren 2010 utsatt för sexuella trakasserier från en man som gick på samma gymnasieprogram som kvinnan. Trakasserierna inträffade i perioder så gott som dagligen. Skolans rektor höll samtal med eleven som utförde trakasserierna, men det gjordes inte någon uppföljning om trakasserierna upphörde efter det, och det finns inte heller någon dokumentation över de åtgärder som vidtagits.

Tingrätten konstaterade i sin dom att skolan hade brustit i skyldigheten att utreda händelserna och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. DO menar dock att tingsrätten i den utdömda diskrimineringsersättningen inte har tagit tillräcklig hänsyn till hur händelserna har påverkat kvinnan.

– De här händelserna påverkade kvinnans arbetsmiljö under lång tid och därmed också hennes möjligheter till lärande under den sista tiden före studentexamen. Istället för att ha möjlighet att fokusera på sina studier blev hon tvungen att hantera de sexuella trakasserierna samt att vid upprepade tillfällen påtala trakasserierna för skolans företrädare, säger Marie Nordström, processförare på DO.

Värmlands tingsrätt dömde kommunen att betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven, men DO yrkar nu att hovrätten höjer beloppet till 80 000 kronor.

ANM 2010/1421

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Dokument & länkar

Citat

De här händelserna påverkade kvinnans arbetsmiljö under lång tid och därmed också hennes möjligheter till lärande under den sista tiden före studentexamen.
Marie Nordström, processförare på DO