DO överklagar dom mot Veolia till Högsta domstolen

DO har beslutat att begära prövningstillstånd hos Högsta domstolen i målet mot bussföretaget Veolia, där ett par som åkte buss blev utskällda av chauffören. Hovrätten fastställde tidigare i år tingsrättens dom, men DO anser att den utdömda diskrimineringsersättningen bör vara högre

Enligt tingsrätten skulle Veolia betala 20 000 kronor var till mannen och kvinnan i diskrimineringsersättning. Tingsrätten ansåg att busschauffören har kränkt parets värdighet och att hans agerande hade samband med deras etniska tillhörighet. Men enligt tingsrätten medförde den diskriminering paret utsatts för inte några bestående konsekvenser för dem, att t.ex. jämföra med en förlorad anställning eller bostad. Domen fastställdes i juni av Svea hovrätt.

DO anser att den utdömda diskrimineringsersättningen är för låg och att den därför inte kan anses ha den avskräckande effekt som var tanken med den nya lagen, och som dessutom även EU-rätten kräver.

– Syftet med diskrimineringsersättningen är att den både ska ge en rimlig kompensation till den som drabbats av en kränkning och dels verka avskräckande för att effektivt motverka diskriminering i samhället. Som en effekt av detta bör ersättningens storlek vara högre för företag med hög omsättning, säger Laine Nõu Strömgren, processförare på DO.

DO har nyligen fått prövningstillstånd i ett annat ärende som också avser diskrimineringsersättningens storlek (en kvinna som diskriminerades på grund av sexuell läggning av en vårdcentral i Stockholm) och DO anser att det är bra om fler fall prövas av HD så att frågan därigenom kan få en allsidig belysning.

Ärende ANM 2010/770, 771

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Som en effekt av detta bör ersättningens storlek vara högre för företag med hög omsättning.
Laine Nõu Strömgren, processförare på DO