DO stämmer lunchrestaurang för sexuella trakasserier

DO har beslutat stämma en lunchrestaurang i södra Sverige där en kvinnlig anställd har anmält att hon blivit utsatt för trakasserier och sexuella trakasserier av sin chef. Restauranger är enligt statistik från SCB/Arbetsmiljöverket en bransch där risken att utsättas för sexuella trakasserier är särskilt stor.

Kvinnan hade en tidsbegränsad anställning som köksbiträde på restaurangen och statistiken visar att tidsbegränsat anställda i högre grad än fast anställd personal riskerar att utsättas för sexuella trakasserier.

Redan när kvinnan i december 2014 skulle påbörja sin anställning och hämta ut sina arbetskläder försökte hennes chef att ta henne på brösten. Trakasserierna fortsatte därefter med både ovälkomna och sexistiska kommentarer och förslag av sexuell natur, samt ovälkommen beröring. Hon ska även ha fått nedsättande kommentarer kopplade till att hon kommer från ett annat land. Enligt kvinnan blev situationen till slut så ohållbar att hon blev tvungen att säga upp sig.

Kvinnans chef förnekar samtliga påståenden.

DO har stämt företaget och begär 125 000 kronor i diskrimineringsersättning och 80 000 kronor för förlust av inkomst.

– Sexuella trakasserier är tyvärr fortfarande ett stort problem på arbetsmarknaden och inte minst inom restaurangbranschen. Och yngre kvinnor med en osäker anställning är i en särskilt utsatt position, säger Marie Nordström som är processförare på DO.

Ärende ANM 2015/2113

Fakta:
Enligt statistik från SCB/Arbetsmiljöverket (2013) har 3 procent av kvinnorna och 1 procent av männen utsatts för sexuella trakasserier under den senaste 12-månadersperioden. Inom hotell- och restaurangbranschen är andelen 5 procent (avser andelen som uppger att de utsatts av chef eller arbetskamrat. Andelen som uppger att de utsatts för andra personer än chefer eller arbetskamrater är 11 procent).

Risken att tidsbegränsat anställda ska utsättas för sexuella trakasserier är dessutom högre än för fast anställd personal. Det framkommer bland annat i LO:s jämställdhetsbarometer 2015.

Sexuella trakasserier är enligt diskrimineringslagen ett kränkande uppträdande av sexuell natur, t.ex. tafsande eller ovälkommen beröring, ovälkomna sexuella anspelningar eller kommentarer, sexualiserad jargong eller ett sexualiserat språkbruk, blickar och gester.

13 procent av kvinnorna uppgav i SCB/Arbetsmiljöverkets undersökning 2013 att de den senaste 12-månadersperioden hade utsatts för trakasserier som har samband med kön.

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Dokument & länkar

Citat

Sexuella trakasserier är tyvärr fortfarande ett stort problem på arbetsmarknaden och inte minst inom restaurangbranschen.
Marie Nordström, processförare på DO