Pappa missgynnades när han begärde föräldraledighet

En man i Stockholm som begärde föräldraledigt fick först en utskällning av sin chef, därefter fick han besked om att han hade blivit uppsagd. DO stämmer nu arbetsgivaren för missgynnande som har samband med föräldraledighet.

Mannen är anställd i en inredningsbutik i Stockholm. I slutet av april gick han till en av sina två chefer för att lämna en ansökan om tretton månaders föräldraledighet med start under sommaren. Chefen vägrade dock ta emot ansökan och slängde den ifrån sig varefter han skällde ut mannen. Fyra dagar senare fick mannen via epost besked att han var uppsagd på grund av arbetsbrist.

Mannen anlitade en advokat och i mitten av maj meddelade han arbetsgivaren att han avsåg att yrka ogiltigförklarande av uppsägningen. Efter ytterligare en månad återtog arbetsgivaren i ett epostmeddelande uppsägningsbeskedet. Det innebär att mannen under cirka sex veckor levde i tron att han hade förlorat sitt arbete. DO anser därmed att mannen har missgynnats på ett sätt som har samband med föräldraledighet.

DO stämmer nu företaget och begär 80 000 kronor i skadestånd.

– Missgynnanden som har samband med föräldraledighet är fortfarande vanligt i arbetslivet och situationer där det leder till uppsägning eller hot om uppsägning får självklart mycket allvarliga konsekvenser för den drabbade, säger Johanna Nilsson som är processförare på DO.

Ärende ANM 2015/2472

Fakta:
Undersökningar nyligen gjorda i Norden visar att en mycket hög andel av de tillfrågade säger sig har upplevt diskriminering med anledning av att de har fått eller ska få barn. Exempelvis visade en undersökning av norska Likestillings- og diskrimineringsombudet 2014 att 55 procent av de kvinnliga och 22 procent av de manliga arbetstagarna har upplevt en eller flera former av diskriminering i anslutning till en graviditet eller föräldraledighet. Det finns anledning att misstänka att situationen är likartad i hela Norden med vissa variationer som bland annat beror på att mäns uttag av föräldraledighet varierar. Mer än hälften av de tillfrågade i en svensk studie av Unionen 2012 uppger att det är svårt att kombinera barn, familj och arbete och var femte kvinna rapporterar att de blivit missgynnade lönemässigt.

Män som tar föräldraledighet bryter mot normen
Tidigare undersökningar har visat att normen är att män blir ”pappor” och kvinnor ”föräldrar” vilket innebär att det är kvinnor som förväntas bära huvudansvaret och att män kan ”välja” nivå på sitt engagemang (Bekkengen 2002). Män som bryter mot denna norm, till exempel genom att ta ut långa föräldraledigheter, VAB och ledighet för att vara med sina barn riskerar att mötas av oförstående kollegor och chefer på arbetsplatsen. Män förväntas istället vara ”lojala” med arbetsgivaren och begränsa sitt familjeansvar till helgerna (Haas och Hwang 2000). I en svensk undersökning av Unionen 2012 uppger hela 39% av de tillfrågade männen (anställda) att de upplevt en negativ attityd från arbetsgivaren.

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Missgynnanden som har samband med föräldraledighet är fortfarande vanligt i arbetslivet.
Johanna Nilsson, processförare på DO