Statoil medger diskriminering av romer

DO har ingått förlikning i tre ärenden som rör romer som nekades att hyra bil på olika Statoilstationer. Statoil medger att det har varit fråga om diskriminering och har vidtagit förebyggande åtgärder.

Diskrimineringen av romer på bensinstationer blev uppmärksammad hösten 2012 av Sveriges Radios Ekoredaktion. Händelserna handlar om romer som ville hyra bil på olika bensinstationer runt om i landet men som fick till svar att det inte fanns några bilar tillgängliga. När Sveriges Radios reportrar sedan själva gjorde samma förfrågan fanns det dock lediga bilar. DO utredde flera av händelserna och beslutade att gå till domstol i tre ärenden.

– Många gånger är det bevissvårigheter som gör att vi inte kan driva ett ärende i domstol, men i det här fallet har man använt sig av diskrimineringstester och spelat in vad som sades vilket gjorde att bevisläget var bra, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Nu har parterna enats om att förlikas och Statoil betalar begärda belopp i ersättning till var och en av anmälarna. Statoil har dessutom vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

– Det är positivt att Statoil tar det inträffade på stort allvar och hanterar frågan på ett seriöst sätt. Samtidigt är det oerhört tråkigt att det ska krävas diskrimineringstester för att diskriminering av det här slaget ska erkännas och åtgärdas, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Ärende ANM 2013/828, 829, 83

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Dokument & länkar

Citat

Samtidigt är det oerhört tråkigt att det ska krävas diskrimineringstester för att diskriminering av det här slaget ska erkännas och åtgärdas.
Martin Mörk, chef för DO:s processenhet