Djurens Rätt: Angeläget att ifrågasätta akvariefiskarnas situation

Under måndagen rapporterade SR Ekot om hur aveln av akvariefiskar har blivit ett djurskyddsproblem. Detta är en problematik Djurens Rätt länge varit medvetna om, och därför redan i början av året drog igång ett projekt som ämnar sätta fokus på dilemmat med akvariefiskar.

Djurens Rätt anser att det finns anledning att ifrågasätta akvariefiskarnas situation, och det är ett arbete som drogs igång redan under början av året. Studenten Amanda Berglund läser sin sista termin på Medievetarprogrammet vid Södertörns Högskola i Stockholm och är under våren ansvarig för ett projekt i Djurens Rätts regi som är tänkt att kartlägga situationen gällande akvariefiskar.

– Projektet ämnar sätta fokus på akvariefisken och dess situation i Sverige, samt att verka för att fiskar inte ska få hållas i fångenskap på ett sätt som innebär att deras fysiologiska och beteendemässiga behov inte kan tillgodoses. Målet är att ta fram ett faktamaterial som förhoppningsvis skall göra folk mer medvetna i framtiden, säger Amanda Berglund.

I Sverige finns akvarier i drygt 170 000 hushåll, fiskar är populära djur eftersom de är billiga och relativt lätta att sköta, samt att ”utbudet” ökat i och med Internets framväxt. Men dessa faktorer gör att fiskar riskerar att fara illa. SR Ekot rapporterade under gårdagen om en avel med syfte att få fram fiskar med en önskad färg eller form - vilket resulterar i att det föds fram fiskar med grava problem som dubbla fenor, som saknar fenor eller som har gravt deformerade kroppar (ballong och golfbollstyper) eller ögon för stora för sina hålor.

Att aveln blivit ett djurskyddsproblem noterades även i den nyligen slutförda översynen av djurskyddslagen, där utredaren Eva Eriksson skriver om en negativ avelsutveckling som beskrivs med ordet "osmaklig".

– Ansvaret ligger på branschen, och det är positivt att akvariegrossisterna har tagit avstånd från hårt avlade fiskar. Men det krävs en ökad medvetenhet för att komma tillrätta med dessa problem. Trots att informationen finns lättillgänglig svämmar internet över av människor som är frågande till varför deras fisk dött, förlorat sin lyster eller ätits upp. Detta är i grunden ett tecken på ignorans, och vi vill uppmärksamma konsumenter om hur viktigt det är med kunskap och ansvar, säger Amanda Berglund.

Kontakt:

Amanda Berglund
Ansvarig för Djurens Rätts projekt om akvariefiskar
070-865 93 14

Camilla Björkbom
Förbundsordförande
070-483 57 98

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med 35 000 medlemmar. Djurens Rätt motsätter sig kommersiell uppfödning och avel av djur som står i motsättning till djurens intressen.

Taggar:

Om oss

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. Djurens Rätts ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag.

Snabbfakta

I Sverige finns 170 000 akvarier.
Twittra det här

Citat

Projektet ämnar sätta fokus på akvariefisken och dess situation i Sverige, samt att verka för att fiskar inte ska få hållas i fångenskap på ett sätt som innebär att deras fysiologiska och beteendemässiga behov inte kan tillgodoses.
Amanda Berglund