Förslag på nya pälsdjursföreskrifter: Troligt slut på chinchillapälsfarmer men fortsatt dåligt för minkarna

– Det är en stor besvikelse att minkuppfödningen får fortsätta i Sverige med minimala förbättringar. Däremot har vi anledning att fira att chinchillafarmningen lär upphöra med dessa regler, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt, som en kommentar till nya regler för pälsdjursuppfödning.

I mitten av maj presenterade Jordbruksverket sina förslag på nya regler för uppfödning av pälsdjur. Nu har Djurens Rätt skickat in sina synpunkter på förslaget. Positivt är att förslaget förmodligen kommer att innebära en avvecklig av landets sista två chinchillapälsfarmer. Men i övrigt riktar Djurens Rätt stark kritik mot förslaget i sin helhet och många av de nya reglerna. Jordbruksverket har genom politisk styrning utrett och kommit fram till att minkfarmningen ska regleras snarare än avvecklas. De förbättringar som Jordbruksverket föreslår är dessutom minimala med ytterst liten betydelse för djuren. På två års sikt vill man att minkarna ska få en liten utökning av burstorleken och leksaker i burarna.

 - Men några större förändringar är det inte tal om, och det grundläggande problemet kvarstår: att aktiva, ensamlevande, revirhävdande rovdjur hålls hopträngda i minimala gallerburar, säger Camilla Björkbom.  

 Kort sammanfattning av Djurens Rätts synpunkter:

  • Jordbruksverkets förslag innebär att hållningen av minkar inte kommer att vara förenlig med djurskyddslagen. Man föreslår ett ”burtvång”, där annan inhysning än burar inte är tillåten. Minkar som lever hela sina liv i bur kan inte bete sig naturligt och de utsätts för onödigt lidande. Detta burtvång framstår som särskilt märkligt med tanke på att Jordbruksverkets föreskrifter för djurparker anger att minkar måste hållas i inhägnader på 100 kvadratmeter. Här låter man alltså djurhållningens syfte vara helt avgörande för hur djurskyddslagen tolkas.
  • Enligt Djurens Rätts mening kan det aldrig vara rätt att föda upp djur för att ta deras päls. Det är en uppfattning som delas med en stor del av Sveriges befolkning; enligt en opinionsundersökning från Synovate från februari 2011 vill 70 % av Sveriges befolkning se ett förbud mot uppfödning av minkar i burar för pälsproduktion, och enligt en senare undersökning från SIFO vill närmare 50 % ha ett förbud mot all minkuppfödning, oavsett hur djuren hålls.
  • En stor majoritet av de djur som tillåts bli vuxna är så stressade att de utvecklar stereotypier. Det skulle krävas omfattande förändringar av djurhållningen för att kunna ge minkarna en acceptabel livskvalitet. Med tanke på hur marginell, oetisk och illa omtyckt denna djurhållning redan är ser Djurens Rätt ingen anledning till att det ska vara fortsatt tillåtet och anser att dessa föreskrifter bör ersättas med ett förslag på ett förbud mot all uppfödning av djur för päls.

Kontakt:
Camilla Björkbom
Förbundsordförande
070-483 57 98

Djurens Rätt är Sveriges största djurrättsorganisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. Djurens Rätts ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag.

Taggar:

Om oss

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. Djurens Rätts ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag.

Dokument & länkar