Framgångsrik resa till Strasbourg för Hannah från Örnsköldsvik: Beslut i EU kan drastiskt korta djurtransporter

Under torsdagsförmiddagen antog EU-parlamentet resolution 49 om en maxgräns på åtta timmar för transporter av djur till slakt - ett beslut som kan minska miljoner djurs lidande på europeiska vägar. På plats i EU-parlamentet i Strasbourg fanns Hannah Matkala från Djurens Rätts ungdomsgrupp i Örnsköldsvik, för att in i det sista uppmana parlamentariker att ställa sig bakom resolutionen.

Djurens Rätt har under lång tid varit drivande i kampanjen 8hours, en internationell kampanj som samlat fler än en miljon namnunderskrifter bakom sig. Att nu fler än de nödvändiga 371 av parlamentets ledamöter ställt sig bakom resolutionen är en stor framgång.

Hannah ingick i den grupp från Djurens Rätt som under början av veckan fanns på plats i EU-parlamentet i Strasbourg. Gruppen var där på inbjudan av Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och en av initiativtagarna till resolutionen. Under dagarna i Strasbourg fick gruppen möjlighet att träffa såväl svenska som utländska EU-parlamentariker för att diskutera djurtransporter och andra djurfrågor.

Det som nu händer är att EU-kommissionen tar emot resolutionen och fattar beslut om de ska ta initiativ till ny lagstiftning. Att parlamentet har ställt sig bakom resolutionen är en stark signal till kommissionen om vilken utveckling parlamentet vill se, i det här fallet en maxgräns på 8 timmar för djur som transporteras till slakt.

Presskontakt:

Hannah Matkala
Djurens Rätt Örnsköldsvik
Telefon: 070-3595539
E-post: hannah.matkala@hotmail.com

Camilla Björkbom
Förbundsordförande Djurens Rätt
Telefon: 070-483 57 98
E-post: camilla.bjorkbom@djurensratt.se

Djurens Rätt är Sveriges största djurrättsorganisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. Djurens Rätts ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag.

Taggar:

Om oss

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. Djurens Rätts ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag.

Media

Media