Hannah från Djurens Rätts ungdomsgrupp i Örnsköldsvik reser till Strasbourg för att påverka EU-politiker

Hannah Matkala, Djurens Rätts ungdomsgrupp i Örnsköldsvik, reser på måndag den 12 mars till Strasbourg för att diskutera frågan om långa djurtransporter, och andra aktuella frågor, med EU-parlamentariker.

- Jag har jobbat här i Örnsköldsvik med att samla namnunderskrifter för 8hours som är en internationell kampanj för kortare djurtransporter i EU. Tillsammans med andra aktiva i hela Europa har vi uppnått målet en miljon underskrifter. Nu reser jag med Djurens Rätt till Strasbourg för att träffa så många EU-parlamentariker som möjligt, säger Hannah.

Huvudsyftet med resan till Strasbourg är att samla stöd för den skriftliga förklaring som lagts i parlamentet av EU-parlamentarikern Carl Schlyter (MP)och några andra enskilda parlamentariker, för att därigenom lyfta frågan till EU-kommissionen om max åtta timmars transporttid till slakt i EU. I dag transporteras miljoner djur så länge som 28 timmar med en enda kort rast. Fler djur transporteras i dag än någonsin tidigare – antalet transporter av grisar har exempelvis ökat med 70 procent sedan 2005.

- En maxgräns på åtta timmar är det absolut minsta vi kan begära, säger Hannah, som ser fram emot inbokade besök i EU-parlamentet samt mötet med EU-parlamentarikern Carl Schlyter, som engagerat sig i kampanjen 8hours.

Mer info om 8hours: www.djurensratt.se om transportkampanjen samt på www.8timmar.se

Presskontakt:

Hannah Matkala
Djurens Rätt Örnsköldsvik
Telefon: 070-3595539
E-post: hannah.matkala@hotmail.com

Camilla Björkbom
Förbundsordförande Djurens Rätt
Telefon: 070-483 57 98
E-post: camilla.bjorkbom@djurensratt.se

Taggar:

Om oss

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. Djurens Rätts ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag.