DNB Asset Management övertar Lärarfonderna från Svenska Lärarfonder AB

Enligt en tidigare överenskommelse mellan DNB Asset Management AS, filial Sverige (DNB) och Svenska Lärarfonder AB övertar DNB Lärarfonderna, Lärarfond 21-44 år, Lärarfond 45-58 år och Lärarfond 59+, från Svenska Lärarfonder den 15 november 2013.

"Förvaltningen och administrationen av Lärarfonderna har varit outsourcad till DNB sedan år 2002 och det är därför naturligt att DNB nu övertar fonderna” säger Bengt Sandberg, VD för DNB Asset Management AS, filial Sverige. Folksam, som äger Svenska Lärarfonder, önskar renodla sin verksamhet och fokusera på försäkring. I dagsläget uppgår det förvaltade kapitalet till ca 6,5 miljarder kronor.

”Lärarfonder”, som är Folksam Fondförsäkringsaktiebolags, FFFs, erbjudande till kommunalt anställda lärare, påverkas inte av överlåtelsen. FFF och Pensionsmyndigheten kommer fortsätta att vara de huvudsakliga distributörerna av Lärarfonderna.

DNB kommer att fortsätta att förvalta fonderna med oförändrad placeringsstrategi. Samma förvaltare och förvaltningsteam som ansvarat för fonderna tidigare kommer att fortsätta förvalta fonderna med samma inriktning och risknivå även framöver.

För att säkerställa inflytande från fondandelsägarna finns en samverkansgrupp etablerad med representanter från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

"Lärarfonder är attraktiva generationsfonder med anpassade risknivå för olika ålderskategorier. Fonderna har låga arvoden vilket gör dem attraktiva för pensionssparande och även annat långsiktigt sparande. Lärarfonderna blir ett bra komplement till våra övriga fonder och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och FFF” säger Bengt Sandberg.  

För mer information om DNB Asset Management se: www.dnb.se

För frågor kontakta:
Bengt Sandberg telefon 070-6894103
Lars Lövgren, VD DNB Asset Management AB, telefon 070-5282187

Taggar:

Om oss

DNB är Norges största bank och har samtidigt bred internationell närvaro. Inom sektorerna energi, shipping och fiske har koncernen en globalt ledande kompetens. Vi finns representerade i stora finansiella centra, men också på närliggande geografiska marknader i Norden och Baltikum, där DNB är en av de ledande aktörerna inom bank, finans och försäkring. Vi har verkat i Sverige sedan 1995 och är på denna marknad en nischbank med fokus på Corporate Banking, Investment Banking, kapitalförvaltning och bilfinansiering. Vi är idag cirka 350 medarbetare och våra kunder är oftast större företag och institutioner. Inom bilfinansiering och kapitalförvaltning har vi även en stor grupp privatkunder, via våra samarbetspartners.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Lärarfonder är attraktiva generationsfonder med anpassade risknivå för olika ålderskategorier. Fonderna har låga arvoden vilket gör dem attraktiva för pensionssparande och även annat långsiktigt sparande.
Bengt Sandberg