DNG presenterar kvartalsrapport: Åtgärdsprogrammet ger effekt

DNG presenterar kvartalsrapport: Åtgärdsprogrammet ger effekt DNG (Dial Nxt Group AB) presenterade på torsdagen sin rapport för tredje kvartalet. Av den framgår att nettoomsättningen var i det närmaste oförändrad: 52,4 Mkr jämfört med 53,8 Mkr motsvarande period 2000. Rörelseresultatet föll till -24,2 Mkr jämfört med -3,3 Mkr under det tredje kvartalet 2000. Resultatet före goodwill och jämförelsestörande poster uppgick dock till -8,6 Mkr. September månad visade ett positivt rörelseresultat. Företaget har också fått ett kapitaltillskott på 15 Mkr. -Jag är mycket nöjd med den kraft med vilken företagsledningen genomfört åtgärdsprogrammet och därmed lyckats vända rörelseresultatet före goodwill och engångskostnader till ett plusresultat för september månad, kommenterar styrelseordförande Lars Strinnholm. -Samtidigt är det glädjande att styrelsens interna faktureringsprognos för augusti och september har överträffats med 3 miljoner kronor. Detta trots att prognosen gjordes innan världsläget förändrades i september, fortsätter Lars Strinnholm. Trots den osäkra omvärlden är det med viss försiktighet vi hoppas på en fortsatt god utveckling. Mot bakgrund av denna positiva utveckling har huvudägarna garanterat ett lån på 15 Mkr, som till en del senare under vissa förutsättningar kan komma att omvandlas till aktiekapital. Åtgärdsprogrammet, som skall ge besparingar på koncerngemensamma kostnader om 20 Mkr, inleddes i juni. I slutet av september har åtgärder motsvarande 15 Mkr på årsbasis genomförts. Kapitaltillskottet på 15 Mkr kommer avsevärt att förbättra likviditetssituationen. -Som jag konstaterade i samband med halvårsrapporten håller vi just nu på att vända utvecklingen i bolaget, säger DNGs vd Carl Wiktorsson. Det arbetet fortsätter vi kontinuerligt. För vidare information kontakta: Carl Wiktorsson, vd, Dial Nxt Group AB Telefon: 08-566 350 71, 0708-55 49 50 carl.wiktorsson@dng.com DNG (Dial Nxt Group) är en koncern som bygger sina tjänster runt integrerad, riktad och mätbar kommunikation. Bolagets tjänster består av rådgivning och [REMOVED GRAPHICS]genomförande inom strategi, marknadsföring och reklam, DM/DR, CRM, PR- och IT-tjänster. DNG är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01790/bit0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01790/bit0001.pdf

Dokument & länkar