Tentake AB försatt i konkurs

Tentake AB försatt i konkurs Till följd av att styrelsen för DNG (Dial Nxt Group AB) beslutat att inte tillskjuta något ytterligare kapital till det helägda dotterbolaget Tentake AB har styrelsen i Tentake AB den 25 oktober 2001 ansökt om att sätta bolaget i konkurs. Tentake AB startade sin verksamhet i oktober år 2000 och har byggt upp ett system för att mäta annonsering på Internet i realtid. Tentake AB övertogs av DNG i samband med strukturförändringar i ägargruppen. Den nya styrelsen för DNG har sedan utvärderat bolagets förmåga att tillskjuta kapital och ledarresurser till Tentake AB och beslutat att DNG bör koncentrera sig på sin kärnverksamhet. För vidare information kontakta: Carl Wiktorsson, vd, Dial Nxt Group AB Telefon: 08-566 350 71, 0708-55 49 50 carl.wiktorsson@dng.com DNG (Dial Nxt Group AB) är en koncern som bygger sina tjänster runt integrerad, riktad och mätbar kommunikation. Bolagets tjänster består av rådgivning och genomförande inom strategi, marknadsföring och reklam, DM/DR, CRM, PR- och IT-tjänster. DNG är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01780/bit0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01780/bit0001.pdf

Dokument & länkar