Dome Energy ger operationell uppdatering om ökad produktion

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget har ökat produktionen med 48% från Q4 2016 till slutet av Q1 2017.

  • Dome har ökat bruttoproduktionssnittet från 600 BOEPD (451 netto) I Q4 till 894 BOEPD (671 netto) till slutet av mars 2017. 
  • Dome har beslutat att omedelbart testa den nyligen borrade Hager #39-brunnen. Detta kan kanske försena nästa borrning men Bolaget hoppas att minska riskerna med mål-zonerna eftersom dessa är i närheten av varandra.

Paul Mørch, CEO: “Vi är glada att se att de ansträngningar vi har gjort på oljefälten betalar sig. Vår verksamhet i Texas och Wyoming har visat bättre resultat än förväntat och vi har för avsikt att fortsätta denna trend. De investeringar som gjorts i Q1 bör också kunna ge ökad produktion från existerande brunnar i Q2. I denna produktionsökning ingår inte Hager #39, som vi nu har beslutat att flödes-testa, och inte heller de två zonbytena som vi nyss genomfört. Vi hoppas att vi kan öka med ytterligare 100-200 BOEPD till slutet av Q2 i tillägg till Hager-brunnen och andra nya upptäckter.”

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com

 
Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 april 2017 kl. 09.00 CET.
 

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar