Dome Energy publicerar årsredovisning för 2017

Dome Energy AB. (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME) kan idag meddela att årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 har publicerats på Bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Paul Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104

E-mail: pm@domeenergy.com


Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.

Taggar: