Dome Energy rapporterar insynstransaktion

Dome Energy AB (Kortnamn: DOME) härefter (”Dome” eller ” Bolaget”) kan meddela att i samband med Kristian Lundkvists frånträde från Domes styrelse i december 2015 påbörjades en uppdelning av innehavet i det samägda investmentbolaget Bustein AS där även Paul Morch, VD, står som ägare. Med anledning av detta har Bustein AS den 21 januari 2016 sålt 1 654 294 aktier utanför marknaden till Middelborg Invest AS som ägs till 100% av Kristian Lundkvist. Detta innebär att Bustein AS minskar sitt innehav från 3 714 294 aktier motsvarande 10,8% av Dome till 2 060 000 aktier motsvarande 6,0% av Dome. Middelborg Invest AS, som uppger att de har för avsikt att vara en långsiktig aktieägare, innehar 4,8% av aktierna i Dome.

Bustein AS ägs till 50% av Paul Morch och till 50% av Kristian Lundkvist. Middelborg AS ägs till 100% av Kristian Lundkvist. Transaktionen innebär att Paul Morch nettoandel aktier i Dome minskar från 1 857 147 motsvarande 5,4% av Bolaget till 1 030 000 aktier motsvarande 3,0% av Bolaget. För Kristian Lundkvist innebär transaktionen att hans nettoandel aktier ökar från 1 857 147 motsvarande 5,4% av Bolaget till 3 511 441 motsvarande 10,2% av Bolaget.

Paul Morch uppger att han har för avsikt att köpa Kristian Lundkvists aktier i Bustein AS under året.

För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, VD, Dome Energy
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com

   
Om
Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq OMX First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. Bevisade reserver uppgick till ca 6,7 miljoner oljeekvivalenter per den 1 november 2015. För mer information besök www.domeenergy.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar