Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för maj 2018 med en stor ökning av den dagliga produktionen till 1.201 BOE per dag

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för maj 2018, som visar en stor produktionsökning till 1.201 BOE per dag före royalties.

Paul Mørch, CEO/VD: “Vi är stolta över att meddela våra produktionssiffror för maj månad, vilka visade en stor ökning av vår dagliga produktion till i genomsnitt 1.201 BOE per dag. Borrprogrammet i Illinois Basin är nu avslutat och topp-produktionen var nästan 600 BOPD från våra tillgångar i Illinois Basin. Vi strävar efter att borra ytterligare minst 10 brunnar i området innan slutet av 2018.”

Måndad-år 7-17 8-17 9-17 10-17 11-17 12-17 1-18  2-18 3-18 4-18 5-18
Månatlig olje-
produktion
7 569 7 131 8 765 10 363 14 157 16 242 12 002 12 617 17 098 17 256 22 785
Månatlig BOE,
Gas/NGL
15 577 14 063 13 134 15 127 13 886 13 898 13 099 13 205 13 932 14 229 13 494
Månatlig total
produktion
23 146 21 194 21 899 25 490 28 043 30 139 25 101 25 821 31 031 31 484 37 219
Oil % 33% 34% 40% 41% 50% 54% 48% 49% 55% 55% 63%
Gas % 67% 66% 60% 59% 50% 46% 52% 51% 45% 45% 37%

*BOE = Enhet är oljeekvivalenter
*Exkluderar avyttrade tillgångar

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO/VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2018 kl. 12:20 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar