Resultatpåverkade poster för Dometic i fjärde kvartalet 2017

Fem större poster av engångskaraktär påverkar Dometics resultat för fjärde kvartalet 2017. Detta inkluderar de tidigare meddelade omstruktureringskostnaderna om 61 miljoner kronor relaterat till lönsamhetsförbättringsprogrammet i EMEA och transaktionskostnader om 58 miljoner kronor relaterade till förvärvet av SeaStar Solutions. Dometic har också kommit överens med försäkringsbolaget om ersättning för kostnader relaterade till grupptalan i USA. Ersättningsbeloppet för kostnader som uppkommit fram till och med utgången av 2017 är 28 miljoner kronor och bokförs under fjärde kvartalet. Fortsättningsvis kommer 75 procent av kostnaderna för hantering av vissa delar av grupptalan i USA att ersättas.

Till följd av den nya amerikanska skattereformen (Tax Cuts & Jobs Act), som godkändes den 22 december 2017, har företagsskattesatsen i USA sänkts. Detta påverkar Dometic på två sätt under fjärde kvartalet. En omvärdering av Dometics uppskjutna skattefordringar i USA medför en negativ effekt om 20 miljoner kronor. En uppskjuten skatteskuld i samband med förvärvet av SeaStar Solutions, som slutfördes den 15 december 2017, har omvärderats till den nya skattesatsen, vilket kommer att ha en positiv effekt om 298 miljoner kronor.

Skatteeffekterna av engångskaraktär har ingen påverkan på kassaflödet.

Bokslutskommunikén för 2017 publiceras den 8 februari 2018 kl 08.00 CET.
 
 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Johan Lundin, Head of Investor Relations and Communications
Tel: +46 8 501 025 46
Email: ir@dometic.com

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018, kl. 16:45 CET. 

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 22 tillverknings- och monteringsanläggningar i nio länder, säljer våra produkter i ett hundratal länder och tillverkar cirka 85 procent av de produkter vi säljer i våra egna anläggningar. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 12,4 Mdr för år 2016 och har sitt huvudkontor i Solna.

Taggar:

Om oss

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck, Energi & Stryning, Säkerhet & Trygghet. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 28 tillverknings- och monteringsanläggningar i elva länder och säljer våra produkter i ett hundratal länder. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 800 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 14,0 Mdr för år 2017 och har sitt huvudkontor i Solna.

Prenumerera

Dokument & länkar