Donsöhallen ger öbor ny livskvalitet

På lördag den 6 september invigs den nya idrottshallen på Donsö, ett projekt som efter privat initiativ färdigställts med hjälp av såväl enskilda som kommunala insatser och vars verksamhet kommer att drivas ideellt. Investeringen hittills uppgår till MSEK 17,5, varav kommunen bidragit med en tredjedel. 60 företag och 90 familjer har gått in med donationer, många fler är delaktiga genom ideellt arbete och idrottsföreningen har bidragit med pengar och lån.

Samtidigt firas nu också 70-årsjubileum i Donsö Idrottssällskap.

”Ett av rederierna på Donsö tog initiativet till Donsöhallen, som sedan har byggts av Donsö Idrottssällskap. Intresset för idrotter såsom handboll och volleyboll vägde tungt. För detta finns det nu utrymme i den nya hallen med fullmått 40 x 20 meter. Efter en spännande byggtid och stora arbetsinsatser är vi alla nöjda med resultatet,” säger Ingemar Andersson, ordförande Donsöhallen.

En kommunal gymnastikhall med begränsade möjligheter att utöva lagidrotter har hittills varit det som erbjudits i form av idrottsarena för skärgårdsborna.

”Skärgårdsungdomarna kommer att ha stor glädje av idrottshallen i många år framåt,” tillägger Bengt Jansson, ordförande Donsö Idrottssällskap.

Bakgrundsfakta om Donsö
På Donsö finns ett livskraftigt företagsklimat med stark entreprenörsanda. Rederiverksamheten tillsammans med fiskenäringen utgör
traditionellt tongivande delar av öns näringsliv. I dagsläget finns här tio rederier, som tillsammans opererar 51
produkttankfartyg. Dessa utgör ca 30% av den totala svenska produkttankflottan.

Invigningen av Donsöhallen startar kl 19.00 den 6 september.

Prenumerera

Dokument & länkar