Redeye - Förbisedd OPEX-skalbarhet för Doro

Doro rapporterade en omsättning och EBIT för det tredje kvartalet på 446,5 MSEK respektive 29,7 MSEK (förväntat 456,5 och 38,1 MSEK), vilket innebär en organisk tillväxt på 21,6 procent och en valutajusterad tillväxt på 27,7 procent. Orderingången ökade med 23 procent, exklusive Caretech.

Bruttomarginalen var ett orosmoment för marknaden, men vi tror att enbart skalbarheten på OPEX kan leda till marginalexpansion framåt.

Vi har höjt vårt motiverade värde och Doro har börjat röra sig mot vårt Bull case. Dessutom kommer Caretechs snabba tillväxt leda till marginal- och multipelexpansionen framöver. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/TsGfn7
Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www. redeye.se.

Prenumerera