En av fyra svenska kvinnor känner sig sällan vackra - Dove inspirerar till en bättre självkänsla med Blind Beauty

Dove har länge arbetat med att stärka kvinnors självkänsla och för att få fler att känna sig vackra. I samband med att Dove lanserar den globala kampanjen Choose Beautiful, har Dove lokalt tagit fram ”Blind Beauty”; visualiserat i en film talar tre blinda kvinnor om skönhet ur sitt perspektiv. Samtidigt visar siffror från en undersökning Dove genomfört, utförd av TNS Sifo, att en fjärdedel av svenska kvinnor sällan eller aldrig känner sig vackra. 

- Resultatet från undersökningen stärker den bild vi på Dove länge haft av svenska kvinnors inställning till sin egen skönhet; en alldeles för liten andel ser sig själva som vackra. Det är sorgligt att endast två procent alltid känner sig vackra, säger Sofia Syrén, marknadschef på Dove. Undersökningen visar även att nästan nio av tio uppger att det är den egna uppfattningen om sig själva som påverkar självkänslan, något vi tycker är hoppfullt och som Blind Beauty visualiserar.

För att få en djupare förståelse kring hur den egna uppfattningen påverkar kvinnors självkänsla lyfter Dove frågan vad som händer om skönhet inte längre ligger i betraktarens ögon, och när en person inte kan se sin egen spegelbild? Därför skapades filmen ”Blind Beauty”, som skildrar tre blinda kvinnors relation till sig själva och till skönhet.

- Det som kan vara skönt med att vara blind är att man slipper jämföra sig med alla andra, säger Anna Bergholtz som medverkar i filmen. När jag precis blivit blind kollade jag mig själv automatiskt i spegeln, det satt i ryggraden, nu kanske någon hårslinga ligger fel ibland men det är inget jag behöver bry mig om.

I filmen möter vi Anna, Naomi och Ida som beskriver hur deras inställning till sig själva och sin skönhet påverkas av att ha en synskada. De tre kvinnorna förklarar att eftersom de varken kan se hur de själva eller hur andra ser ut, och genom det få bekräftelse, måste de fokusera på andra delar av sin person för att bygga självkänsla.

- Jag känner mig vacker när jag är i balans med mig själv och i min tillvaro, både fysiskt och psykiskt. Gör jag meningsfulla saker, känner mig glad och tillfreds kommer det automatiskt att jag känner mig vacker, säger Ida Östlund som har haft en synskada sedan födseln.

Dove har länge varit engagerade i att skapa en värld där skönhet är en källa till bra självkänsla istället för ångest. Doves mål är att inspirera kvinnor till att utveckla en bra relation till skönhet, för när kvinnor ser sin egen skönhet har de en stark möjlighet till att påverka nästa generation positivt.

I Sverige arbetar Dove sedan 2006 med organisationen Frisk & Fri som hjälper unga att stärka sin självkänsla. Genom programmet ”Uppdrag: Självkänsla” har man hittills nått 10 000 ungdomar. Internationellt har varumärket en målsättning att nå 15 miljoner unga med ett program för självförtroende innan slutet på 2015, och har hittills nått 14 miljoner.

Ett urval av siffror från undersökningen:

  • Totalt 73% känner sig aldrig, sällan eller bara ibland vackra, endast 2% känner sig oftast vackra.

  • Nio av tio beskriver att deras egen syn på sig själva är viktigast för att de ska känna sig snygga eller vackra.

  • 42% väljer ”att känna mig hälsosam eller vältränad” i jämförelse med 22% som väljer ”att känna mig vacker/snygg” när det kommer till yttre faktorer som har störst påverkan på deras självkänsla.

  • Fler än hälften av de tillfrågade uppger att komplimanger som gäller deras personlighet stärker självkänslan främst, medan komplimanger om utseendet bara är viktigast för 6%.

Om Choose Beautiful

Blind Beauty lanseras i samband med den internationella kampanjen Choose Beautiful, där man skildrar kvinnor i San Fransisco, Shanghai, Delhi, London och Sao Paolo som reflekterar över sin egen skönhet. Kvinnorna gör ett val kring hur de ser sig själva; ”genomsnittlig” eller det ofta undvikta ”vacker”. Filmen avslöjar att kvinnor ofta kämpar med att erkänna sin egen skönhet.

Om Undersökningen

Undersökningen är genomförd i april 2015 av TNS Sifo på uppdrag av Dove. Den genomfördes på ett urval av 1 085 kvinnor mellan åldrarna 20-50 år genom webbenkäter.

Om Dove

Dove vill uppmuntra alla kvinnor att stärka sin självkänsla. Med en stark självkänsla kommer upplevelsen av att känna sig vacker. På så sätt kan alla kvinnor uppnå sin fulla potential och utveckla ett positivt förhållande till skönhet. I Sverige stödjer Dove organisationen Frisk & Fris arbete för en starkare självkänsla. Dove ingår i Unilever-koncernen och är världens ledande produktserie för personlig hygien. Varumärket lanserades år 1957 i USA och finns idag i över 80 länder. Dove har genom åren forskat intensivt om huden och hårets struktur och funktion för att utveckla produkter som gör verklig skillnad.

För mer information och bilder, vänligen kontakta:

Jennie Körnung, presskontakt
Edelman Deportivo
Tfn: 070 – 653 11 08
E-post: jennie.kornung@edelmandeportivo.com

Karim Walldén
Nordisk pr-ansvarig Dove Unilever Sverige Tfn: 08 - 619 89 87
E-post:
karim.wallden@unilever.com 

Taggar: