Analyst Group: Aktieanalys på Doxa - Har tecknat Private Label-avtal och stärkt kassan

Doxa har tecknat ett Private Labe-avtal med Dentsply Sirona vilket kommer generera licensintäkter, kassan är påfylld och under 2018 samt 2019 ska Doxa lansera nya produkter. 2018 prognostiseras Doxa omsätta ca 20 MSEK i ett Base scenario, samt erhålla en engångsbetalning om 16 MSEK avseende nämnt Private Label-avtal. Det motiverar en värderingspremie och givet en målmultipel om EV/S 6 härledd från en relativvärdering, erhålls ett potentiellt värde om 2,3 kr per aktie på 2018 års prognos.

 För fullständig analys läs här: https://analystgroup.se/analysis/doxa-q1-18/
  
 

Marknaden för kronor och broar förväntas fortsätta växa
 
Marknaden för dentalcement drivs av användandet av kronor och bryggor, vilka cementeras fast på befintlig tand. Globalt är Europa den största marknaden för kronor och bryggor, 43 % av marknaden, och kan förklaras av en väl utbyggd tandvård som prioriteras högt. Nordamerika är näst störst med en andel om 28 %.
 
Prisbelönad produkt och befintligt distributörsnätverk
 
Ceramir C&B har erhållit flertalet priser, dels Top Innovative Cement av tidskriften The Dental Advisor fyra år i rad, samt Best in Class Technology fyra år i rad av Cellerant Consulting Group. Dessa utmärkelser är viktiga för Bolaget då det skapar varumärkeskännedom. Att vinna priserna flera år i rad ger även Ceramir C&B en tydlig kvalitetsstämpel som är viktig för att nå ut till samtliga inom branschen för dentalcement. Doxa har idag ett befintligt globalt försäljningsnätverk bestående av omkring 20 distributörer.
 
Privat Label-avtal tecknat med global aktör
 
Dentsply Sirona har erhållit en global och exklusiv rätt till en Private Label-version av Ceramir C&B, där Dentsply Sirona kommer marknadsföra produkten under sitt egna varumärke och Doxa kommer fortsätta att marknadsföra och sälja Ceramir C&B. Avtalet är en minst sagt stark värdedrivare och stärker Doxas tillväxtmöjligheter.
 
Bundling med kronor kan ge hävstångseffekt
 
För Doxa innebär bundling dels ett nytt distributionssätt av Bolagets produkter, dels en hävstång då många av dessa distributörer tillverkar kronor i stora volymer. Doxa har idag ett avtal om bundling med Drake Dental Labs USA och Doxa arbetar för att ytterligare etablera denna affärsmodell.
 
Trögrörlig och konservativ marknad
 
Utmaningar finns i att på ett effektivt sätt penetrera marknaden, vilket dels kan förklaras av Doxas storlek relativt andra aktörer, dels strukturella förutsättningar i form av trögrörliga regulatoriska myndigheter och konservativa kunder.
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group på http://analystgroup.se/om-ag/  
 
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Doxa. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Om oss

Doxa AB utvecklar, tillverkar och kommersialiserar biokeramiska dentalprodukter. Den första produkten Ceramir® Crown & Bridge lanserades i Sverige under 2009 och har i såväl klinik- som marknadsstudier visat imponerande resultat. Ceramir® Crown & Bridge lanserades i USA under våren 2011 och på senare tid har Doxa expanderat i Europa. Ceramir har mottagit flertalet utmärkelser de senaste åren och i framtiden avser Doxa lansera fler produkter baserade på sin unika teknologi.

Prenumerera

Dokument & länkar