Analyst Group: Aktieanalys på Doxa – Påfylld kassa och redo för ökad försäljning under 2018

Doxa har en påfylld kassa och förhandlingar med den aktör som kan komma att lansera Ceramir Crown & Bridge som private label fortgår, samtidigt som Doxa ska lansera nya produkter under 2018 och 2019. Aktiekursen har sedan september 2017 sjunkit med ca 50 %, vilket kan förklaras av försenad privat label-förhandling och en större nyemission under senhösten. 2018 prognostiseras Doxa omsätta ca 25 MSEK i ett Base scenario. Givet en målmultipel om EV/S 5 härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett potentiellt värde om 2,1 kr per aktie. 
 
För fullständig analys läs här: https://analystgroup.se/analysis/doxa-q4-17/

  
Marknaden för kronor och broar förväntas fortsätta växa
 
Marknaden för dentalcement drivs av användandet av kronor och bryggor, vilka cementeras fast på befintlig tand. Globalt är Europa den största marknaden för kronor och bryggor (43 % av marknaden), och kan förklaras av en väl utbyggd tandvård som prioriteras högt. Nordamerika är näst störst med en andel om 28 %.
 
Prisbelönad produkt och befintligt distributörsnätverk
 
Ceramir C&B har erhållit flertalet priser, dels Top Innovative Cement av tidskriften The Dental Advisor fyra år i rad, samt Best in Class Technology fyra år i rad av Cellerant Consulting Group. Dessa utmärkelser är viktiga för Bolaget då det skapar varumärkeskännedom. Att vinna priserna flera år i rad ger även Ceramir C&B en tydlig kvalitetsstämpel som är viktig för att nå ut till samtliga inom branschen för dentalcement. Doxa har idag ett befintligt försäljningsnätverk bestående av drygt 20 distributörer över fyra kontinenter.
 
Förhandlingar om Ceramir Crown & Bridge som Private Label fortskrider
 
Förhandlingar pågår med en aktör som kan lansera Ceramir under eget varumärke. Om affären sker erhåller Doxa en större betalning vid signering och på lång sikt är avtalet positivt för Doxas tillväxtmöjligheter.
 
Bundling med kronor kan ge hävstångseffekt
 
För Doxa innebär bundling dels ett nytt distributionssätt av Bolagets produkter, dels en hävstång då många av dessa distributörer tillverkar kronor i stora volymer. Doxa har idag ett avtal om bundling med  Drake Dental Labs USA och Doxa arbetar för att ytterligare etablera denna affärsmodell.
 
Trögrörlig och konservativ marknad
 
Utmaningar finns i att på ett effektivt sätt penetrera marknaden, vilket dels kan förklaras av Doxas storlek relativt andra aktörer, dels strukturella förutsättningar i form av trögrörliga regulatoriska myndigheter och konservativa kunder.
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group på http://analystgroup.se/om-ag/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Doxa. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Om oss

Doxa AB utvecklar, tillverkar och kommersialiserar biokeramiska dentalprodukter. Den första produkten Ceramir® Crown & Bridge lanserades i Sverige under 2009 och har i såväl klinik- som marknadsstudier visat imponerande resultat. Ceramir® Crown & Bridge lanserades i USA under våren 2011 och på senare tid har Doxa expanderat i Europa. Ceramir har mottagit flertalet utmärkelser de senaste åren och i framtiden avser Doxa lansera fler produkter baserade på sin unika teknologi.

Prenumerera

Dokument & länkar