Dr Sannas AB (publ) Årsredovisning 2017

Dr Sannas AB (publ) (”Dr Sannas” eller ”Bolaget”) har idag publicerat sin årsredovisning för 2017. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.drsannas.se

Förändringar sedan bokslutskommunikén publicerats i januari 2018:
Bolaget har under år 2017 övergått från redovisning enligt BFNAR 2016:10 (K2) till redovisning enligt BFNAR 2012:1 (K3). I samband med denna övergång har posten balanserade utgifter blivit föremål för korrigering samt att fond för utvecklingsutgifter under eget kapital korrigerats för jämförelseåret för att kunna möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år. I övrigt består ändringarna framförallt av tillkommande upplupna löner.

Årsredovisningen finns publicerad på bolagets hemsida samt kan beställas via bolagets e-post ir@drsannas.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Kort om Dr Sannas
Dr Sannas erbjuder naturliga produkter inom hudvård och kost. Samtliga innehåller de allra finaste ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen – noga utvalda komponenter som var och en fyller en viktig funktion, www.drsannas.se. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.

Taggar: