Kostnadsbesparingar och effektivisering i Dr Sannas AB (publ)

Dr Sannas AB (publ) (”Dr Sannas” eller ”Bolaget”) anpassar verksamheten för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna. Åtgärder inkluderar nedskärningar i overheadkostnader och minskning av personalkostnader. Åtgärderna beräknas ge månatliga kostnadsbesparingar om ca 150 TSEK fom. augusti 2018.

Styrelsen i Dr Sannas har enhälligt beslutat att minska de löpande kostnaderna inför bolagets fortsatta expansion. Total räknar bolaget med att minska kostnaderna med ca 150 000 SEK per månad. Vissa åtgärder kommer att ge direkt resultat iform av minskade kostnader medan vissa dröjer. Från och med den 1a augusti 2018 förväntas kostnadsbesparingsplanen ge full effekt.

Åtgärder i kostnadsbesparingsplanen innefattar:
· Minskade personalkostnader
· Omförhandling av leverantörsavtal
· Uppsägning & omförhandling av konsultavtal
· Effektivisera marknadsföringen

– Vi måste öka vår operationella effektivitet och vi har under året genomfört flera åtgärder för att skapa tillväxt vilket medfört ökade kostnader. De åtgärder vi nu genomför är för att säkerställa att vi kan fortsätta implementera vår strategi för att bygga vårt bolag långsiktigt. Åtgärderna förväntas inte nämnvärt påverka vår tillväxttakt men genom dessa kostnadsbesparingar ger vi bolaget större flexibilitet och utrymme för insatser direkt kopplade till expansion och omsättningsökning, säger Daniel Ehdin, VD på Dr Sannas.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Dr Sannas AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018, kl. 08:30.

Kort om Dr Sannas
Dr Sannas erbjuder naturliga produkter inom hudvård och kost. Samtliga innehåller de allra finaste ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen – noga utvalda komponenter som var och en fyller en viktig funktion, www.drsannas.se. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar