Fortsatt många unga besökare på Dramaten 2011

Idag hölls årsstämma på Dramaten. Dramaten har under 2011 haft 27 produktioner på repertoaren. Totalt spelades 1 061 föreställningar – inklusive gästspel, turnéer och övriga arrangemang – för 237 613 besökare. Beläggningen uppgick till 75 % jämfört med 85 % 2010.

Andelen biljetter sålda med barn- och ungdomsrabatt uppgick till 23 %, samma nivå som 2010.

Dramaten turnerade med tre produktioner till elva städer i Sverige. En produktion livesändes till 42 biografer i landet.

Resultatet före bokslutsdispositioner var -5,4 mkr jämfört med -3 mkr föregående år. Det egna kapitalet uppgick till 11,7 mkr och obeskattade reserver till 2,5 mkr. Likvida medel ökade med 0,7 mkr till 45,7 mkr.

Under 2012 års fyra första månader har genomsnittsbeläggningen stigit till 87 %.

Hela årsredovisningen finns att läsa som pdfwww.dramaten.se, under fliken Om Dramaten/Årsredovisning.

För mer information:

Vikarierande presschef Christina Bjerkander
Kontor 08-665 61 47
Mobiltelefon 070-3726147
E-post christina.bjerkander@dramaten.se

Om oss

”Dramaten är Sveriges nationalscen med ansvar att framföra såväl den klassiska dramatiken som nyskriven svensk och utländsk dramatik.1788 grundades Dramaten av Gustav III och Dramatenhuset vid Nybroplan invigdes 1908.Varje år spelar Dramaten cirka 1000 föreställningar för drygt 250 000 personer på sju egna scener samt på turné. Teaterchef är Eirik Stubø. Teatern har omkring 330 årsanställda varav cirka 90 skådespelare. Dramaten är ett statligt aktiebolag som leds av en styrelse utsedd av regeringen.”

Prenumerera

Dokument & länkar