Pontus Braunerhjelm och Tasso Stafilidis nya ledamöter i Dramatens styrelse

Pontus Braunerhjelm och Tasso Stafilidis invaldes i dag den 22 april som styrelseledamöter vid Dramatens årsstämma.

Pontus Braunerhjelm och Tasso Stafilidis ersätter Chris Marschall och Eric Sjöström i styrelsen.
Resterande styrelseledamöter omvaldes vid årsstämman, med Daniel Sachs som ordförande.
Pontus Braunerhjelm är forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och professor vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Tasso Stafilidis är verksamhetsansvarig för Göteborgs Kulturkalas och skådespelare.

Dramatens styrelse:

Daniel Sachs, ordförande

Pontus Braunerhjelm, ledamot

Carina Brorman, ledamot

Sara Danius, ledamot

Gunvor Kronman, ledamot

Qaisar Mahmood, ledamot

Tasso Stafilidis, ledamot

Rebecka Hemse och Kjäll Åkerblom är arbetstagarrepresentanter i styrelsen, utsedda av Teaterförbundet.

Kungliga Dramatiska Teatern AB ägs till 100 procent av svenska staten. Dramaten drivs som ett statligt aktiebolag som leds av en styrelse utsedd av regeringen. Eirik Stubø är teaterchef och VD. Mikael Brännvall är vice VD.

 

För mer information:

Emma Englund
Pressansvarig (vik)
08-6656175
0703-726175
emma.englund@dramaten.se

Om oss

”Dramaten är Sveriges nationalscen med ansvar att framföra såväl den klassiska dramatiken som nyskriven svensk och utländsk dramatik.1788 grundades Dramaten av Gustav III och Dramatenhuset vid Nybroplan invigdes 1908.Varje år spelar Dramaten cirka 1000 föreställningar för drygt 250 000 personer på sju egna scener samt på turné. Teaterchef är Eirik Stubø. Teatern har omkring 330 årsanställda varav cirka 90 skådespelare. Dramaten är ett statligt aktiebolag som leds av en styrelse utsedd av regeringen.”

Prenumerera