Drax-bolaget M&P levererar resursstyrnings-system till ytterligare två Ericsson-bolag

Drax-bolaget M&P levererar resursstyrnings-system till ytterligare två Ericsson-bolag M&P HiTech Computing AB är den svenska distributören av LSF, ett system som fördelar resurserna i nätverk så att alla datorer utnyttjas effektivt. M&P som är ett dotterbolag till SBI-noterade Drax Holding AB har levererat LSF och tillhörande tjänster till många Ericsson-bolag. Senast tillkomna bolagen är Ericsson Components AB och Ericsson Mobile Communications AB. Köer, flaskhalsar och väntetider gör att datorresurser sällan är så stora i verkligheten som på papperet. LSF, Load Sharing Facility, är ett system som ser till att optimera antalet beräkningstillämpningar i en nätverksdator, så att alla körningar skall gå så snabbt som möjligt. Systemet ser också till att tillämpningar hanteras "feltolerant", t.ex. vid maskinavbrott, då de kan återstartas automatiskt på ett väldefinierat sätt. LSF är ett system för "Application Resource Management" från det kanadensiska företaget Platform Computing. Området bedöms bli mycket viktigt för framtida databehandling. M&P HiTech Computing AB deltog i kvalificeringen av lösningarna hos Ericsson Components AB och Ericsson Mobile Communications AB och i integreringen av systemet med de båda företagens viktigaste applikationer. M&P har också medverkat till att Ericsson nu har ett avtal som innebär att företaget enkelt kan använda LSF i all sin verksamhet över hela världen. M&P HiTech Computing AB som grundades 1992 är specialiserat på produkter tjänster inom områdena HA/HPC (High Availability/High Performance Computing) till företag med särskilt höga krav på tillgänglighet och säkerhet i sina datorsystem. Resursanalys och effektiv resursanvändning, i vilket "Application Resource Management" ingår, är ett av M&P's viktigaste affärsområden. Bland företagets svenska kunder kan nämnas ABB, Ericsson, SAAB och Volvo. För mer information kontakta: Olle Hofvander, vd, Drax Holding AB, 08-566 147 50 Magnus Persson, vd M&P HiTech Computing AB, 08-508 939 90 www.draxholding.com, www.mop.se Om Drax Holding- koncernen Drax Holding AB (publ) är ett andra generationens Internetbolag inriktat på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data- medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet. I koncernen ingår för närvarande tio dotterbolag och ett intressebolag. Ytterligare tre bolag är under förvärv. Koncernens omsättning för de kommande 12 månaderna bedöms efter de pågående förvärven till omkring 190 Mkr och vinstmarginalen till mellan fem och tio procent. Efter förvärven kommer cirka 160 personer att vara verksamma i Drax-koncernen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Prenumerera

Dokument & länkar