Drax-bolaget Nextlink.to utmanar mobilmarknaden

Drax-bolaget Nextlink.to utmanar mobilmarknaden Det danska bolaget Nextlink.to A/S kommer snart att erbjuda en öronsnäcka som, med hjälp av den nya Bluetooth-tekniken, fungerar som en trådlös mikrofon och högtalare till mobiltelefonen. Den blir en stark konkurrent till Ericssons första Bluetooth-produkt för samma ändamål. Nextlink.to är ett intressebolag till SBI-noterade Drax Holding AB. Med en smidigare och nättare design och ett patent med stor funktionalitet, satsar Nextlink.to på att snabbt ta en betydande markandsandel på den växande mobilmarknaden. Företaget intensifierar nu takten på utvecklingsarbetet. Det finns många möjligheter inom trådlös kommunikation. Vi satsar på att leverera digitala produkter baserade på den sammansmältning som nu sker mellan mobil teknik och PC-produkter, säger VD Lars Stenfeldt Hansen. Öronsnäckan Invisio finns redan idag i kopplingsbar version. Den har den unika egenskapen att den kombinerar öronsnäcka och mikrofon i en olivformad enhet som stoppas in i örat. När man talar skapas vibrationer i käkbenet som plockas upp av den inbyggda mikrofonen. Därmed blir den "traditionella" mikrofonen onödig. Fördelen med produkten är, förutom funktionaliteten, även att den inbyggda mikrofonen inte tar upp störande buller i omgivningen. Dessa fördelar har redan uppmärksammats inom bland annat den danska polisen, militären, brandkåren och underrättelsetjänsten. Nu senast även av det norska Jotron AS som levererar kommunikations- och säkerhetsutrustning till flygplatser, offshorebolag och marina stationer runt om i världen. Arbetet fokuseras nu på den trådlösa versionen, som produceras med den nya Bluetooth-tekniken. Vi satsar på att ha den klar för mobiletelefonbruk redan till sommaren, säger Lars Stenfeldt Hansen. Nextlink.to är ett danskt företag som utvecklar och marknadsför Man Machine Interface-produkter (MMI) för persondatorer och mobil telekommunikation. Bolaget väntas expandera snabbt det närmaste året. Öronsnäckan Invisio utvecklades av uppfinnaren Peer Kuhlman. För mer information kontakta: Lars Stenfeldt Hansen, verkställande direktör, Nextlink.to A/S, +45-70 22 23 43, +45-24 27 33 25 Philip Edner, styrelseordförande, Drax Holding AB, 070-796 86 66 Olle Hofvander, verkställande direktör, Drax Holding AB, 08-566 147 50 www.nextlink.to www.draxholding.com Om Drax Holding- koncernen Drax Holding AB (publ) är ett andra generationens Internetbolag inriktat på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data- medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet. I koncernen ingår för närvarande tio dotterbolag och ett intressebolag. Ytterligare tre bolag är under förvärv. Koncernens omsättning för de kommande 12 månaderna bedöms efter de pågående förvärven till omkring 190 Mkr och vinstmarginalen till mellan fem och tio procent. Efter förvärven kommer cirka 160 personer att vara verksamma i Drax-koncernen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Prenumerera

Dokument & länkar