Drax-bolaget WebOn i norsk satsning

Drax-bolaget WebOn i norsk satsning *Programvaruföretaget WebOn AS, Dotterbolag till Drax Holding AB, har av norska myndigheter blivit utvalt till samarbetspartner för forskning och utveckling inom e-handel och informations- och kommunikationsteknologi. *WebOn ingår bland annat i den av regeringen nyligen tillsatta kommittén "Forum for elektronisk handel" och har ett aktivt samarbete med Norges Eksportråd. - Vårt deltagande i Forum for elektronisk handel är en viktig del av det arbete WebOn utför för att främja näthandeln i Norge och i övriga Skandinavien, berättar Jon Anders Aas-Haug, VD för WebOn. Vi kommer att bidra med konkreta förslag på hur vi kan bereda väg för etablering av norska företag på Internet och på hur de skall bli bäst på e-handel, understryker Aas-Haug. Forum for elektronisk handel är en ny kommitté som den norska regeringen upprättat under Handels- och Næringsdepartementet. Kommittén består av myndigheter såsom Norges Exportråd och Norges forskningsråd, intresseorganisationer och representanter för näringslivet. De utvalda företagen är WebOn, Fellesdata, Den norske Bank, Norsk Hydro, Telenor Bedrift och Boxman. Forum for elektronisk handel skall främja små och edelstora företag i satsningen på elektronisk handel. Målet är att föra fram Norge i främsta rummet inom e-handel och elektronisk affärsverksamhet. WebOn var ett av de första bolagen som utvecklade och levererade handelslösningar för Internet i Norge och har sedan starten varit en aktivt drivande kraft för elektronisk handel i Norge och Skandinavien. I samband med sin internationella satsning är WebOn AS även en aktiv part i olika arrangemang under ledning av Norges Eksportråd. Det senaste arrangemanget ägde rum i samband med det norska kungaparets besök i Frankrike i slutet på förra veckan, då Norges Eksportråd arrangerade ett seminarium som presenterade samarbets- och marknadsföringsmöjligheter inom informations- och kommunikationsteknologi. - Norges Eksportråd prioriterar samarbete med företag som har potential på utlandsmarknaden. WebOn och Norges Eksportråd avser att ingå ett långsiktigt samarbete för att etablera WebOn på ett antal europeiska marknader, bl.a. i Frankrike, berättar Jarl Yrwing, Norges Eksportråd. WebOn har en synnerligen intressant teknologi inom e-handel och det var därför naturligt för oss att bjuda in WebOn att delta i seminariet i Paris, fortsätter Jarl Yrwing. För ytterligare information kontakta: Jon Anders Aas-Haug, VD WebOn AS, +47 33 35 33 00 Olle Hofvander, VD Drax Holding AB, +46 8 - 566 147 50 www.draxholding.com www.webon.net Om Drax Holding- koncernen Drax Holding AB (publ) är ett andra generationens Internetbolag som genom förvärv och förädling av Internetrelaterade framtidsföretag agerar som företagsbyggare inom den nya nätverksekonomin. Drax Holding AB är noterat på SBI's aktielista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Prenumerera

Dokument & länkar