Drax-bolaget X/Comp knyter till sig ledande teknikföretag

Drax-bolaget X/Comp knyter till sig ledande teknikföretag X/Comp Scandinavia AB har slutit ett samarbetsavtal med Ascape, en av Europas ledande företag inom backend-lösningar för Internet. X/Comp är fokuserade på datorlösningar för hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet och samarbetet syftar till att skapa lösningar för tunga internetsystem som portaler och e- handelsplatser. X/Comp är dotterbolag till SBI-noterade Drax Holding AB som är ett finansiellt och strategiskt utvecklingsbolag med spetskompetens inom IT, telekom och media. Ascape är ett renodlat teknikföretag specialiserat på databaser och backend för stora internetbaserade system. De utvecklar produkter som underlättar byggandet av portaler samt skapar lösningar för Internetoperatörer och publicistiska tjänster på nätet. Bland deras större kunder kan nämnas Alta Vista och Ericsson. Företaget har utvecklat och nyligen lanserat Freebox.com, en webbtjänst som bland annat ger tillgång till fria tjänster som e-post, SMS, fax, kalender, chat och mailinglistor. Vår erfarenhet visar att kunderna idag kommit så långt i sina Internet- projekt att generella kunskaper av att bygga affärssystem för Internet inte längre räcker till, säger Mats Storckenfeldt, marknadschef på X/Comp. Tillsammans med Ascape kommer vi att kunna erbjuda kunderna lösningar på en mycket hög teknisk nivå. Specialistkompetens inom alla delmoment i en internetlösning är en förutsättning för att kunna leverera högsta kvalitet, säger Andreas Svensson, sälj- och marknadsansvarig på Ascape. Genom att samarbeta med X/Comp, som starkt specialiserade kommer vi att kunna erbjuda ännu bättre kundlösningar. X/Comp Scandinavia AB X/Comps affärsidé är att marknadsföra, sälja och underhålla produkter och tjänster inom områdena HA/HPC (High Availability/High Performance Computing). Företaget skall leverera allt från enskilda komponenter till kompletta lösningar, installation och drift samt en betydande del av de försålda tjänsterna. Bland företagets kunder märks Ericsson, Tullverket, Utrikesdepartementet m.fl. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Mats Storckenfeldt, Marknadschef, X/Comp Scandinavia, 08-622 19 50 Andreas Svensson, sälj- och marknadsansvarig, Ascape, 0709-62 91 09 PhilipEdner, styrelseordförande, Drax Holding AB, 070 - 796 76 66 www.draxholding.com, www.ascape.com, www.xcomp.se Om Drax Holding koncernen Drax Holding AB (publ) är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data- medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet. I koncernen ingår för närvarande sju helägda dotterbolag och ett intressebolag; Drax Industries AB, Dicom Holding AB, X/Comp AB, C-IT! AB, International Internet Innovations Ltd, M&P HiTech Computing AB, Mobile Mind AB, samt det danska företaget NextLink.TO A/S där Drax har rätt att förvärva upp till 48 procent av bolaget. En avsiktsförklaring har även undertecknats avseende förvärv av ytterligare tre bolag; Affärskraft AB, Reinhard System och konsult AB samt ExplaChange AB, tillsammans preliminärt värderade till 70 Mkr. Se vidare pressmeddelande den 1 november 1999. Omsättningen för de i gruppen ingående bolagen uppgick de senaste 12 månaderna till omkring 70 Msek. Koncernens omsättning för de kommande 12 månaderna bedöms efter förvärven uppgå till190 Mkr och vinstmarginalen till mellan fem och tio procent. Antalet verksamma personer i Drax-koncernen uppgår efter förvärven till cirka 160. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Prenumerera

Dokument & länkar