Drax Holding AB och Viking Internet PLC har enats om att ej genomföra den tidigare annonserade transaktionen

Drax Holding AB och Viking Internet PLC har enats om att ej genomföra den tidigare annonserade transaktionen Drax Holding AB och Viking Internet PLC annonserade 2000-12-27 en överenskommelse som innebar att Viking i utbyte mot minoritetsinnehav i ett antal bolag samt kontanter, skulle erhålla 70,5 miljoner aktier i Drax. I det allmänt osäkra marknadsklimatet har de tänkta strukturfördelarna som var drivkraften bakom affären gemensamt bedömts bli mindre än vad som inledningsvis antogs. Därför har parterna nu enats om att ej genomföra den annonserade transaktionen. För mer information kontakta Christer Bergquist, VD i Drax Holding AB, 08-454 83 00, 0709 66 16 01 Fredrik Nygren, vice VD i Drax Holding AB, 08-454 83 00, 0733 34 14 80 Erik Wachtmeister, styrelseordförande i Viking Internet PLC, 08-660 01 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00280/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Dokument & länkar