Drax köper Heart Reklambyrå

Drax köper Heart Reklambyrå * Drax Holding AB har förvärvat samtliga aktier i Heart Reklambyrå AB. * Affären ökar Drax omsättning med 36 miljoner kronor för år 2000. * Heart är Nordens ledande reklambyrå inom medicinsk marknadsföring, med fokus på Internet. SBI-noterade Drax Holding har skrivit avtal om att köpa samtliga aktier i Heart Reklambyrå AB. Betalningen sker genom en riktad emission om sammanlagt 1 423 000 aktier i Drax Holding AB till ägarna i Heart reklambyrå AB. Det slutgiltiga genomförandet av affären är avhängig ett godkännande av emissionen på Drax Holding AB bolagsstämma den 12 april. Heart omsatte 30 miljoner kronor under 1999 och har 20 anställda. Omsättningen för år 2000 beräknas öka till 36 miljoner kronor. - Jag är glad att vi lyckats förvärva Heart reklambyrå. Integrering mellan reklambyråer och webbyråer kommer starkt nu. Vi breddar också fokus mot en ny och spännande bransch; läkemedel, friskvård och hälsa. Inom det här området kommer Internet att spela en allt större roll, både vad det gäller kontakter mellan olika aktörer och tillväxten i den branschen, säger Philip Edner, styrelseordförande i Drax Holding. Heart har sedan 1992 fokuserat på medicinsk marknadsföring och har utvecklats till Nordens marknadsledande reklam- och webbyrå inom läkemedel, friskvård och hälsa. Bland kunderna finns läkemedelsföretag och företag inom medicinsk teknik såsom Farmacia & Upjohn, Roche, Pfizer och American Home. Heart har också ett nära samarbete med andra läkemedelsbyråer inom det internationella nätverket, Healthworld. Dagens affär hjälper oss att stärka vårt nordiska nätverk ytterligare, vilket känns mycket bra, säger Jonas Söderström, VD för Heart. Långt gångna diskussioner om ytterligare förvärv av byråer i Norden pågår. Nu får vi dessutom resurser att genomföra större projekt, inte minst på Internet, vilket kommer att gynna våra kunder. För mer information kontakta: Olle Hofvander, VD Drax Holding AB, 08 - 454 83 00 Philip Edner, styrelseordförande Drax Holding AB, 08 - 454 97 00 Jonas Södergren, VD Heart Reklambyrå AB, 070 568 66 20 Om Drax Holding- koncernen Drax Holding AB (publ) är ett andra generationens Internetbolag som genom förvärv och förädling av Internetrelaterade framtidsföretag agerar som företagsbyggare inom den nya nätverksekonomin. Drax Holding är noterat på SBIs aktielista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Dokument & länkar