Drax köper Internetkonsult-byrån Prosit Communication

Drax köper Internetkonsult-byrån Prosit Communication * Drax Holding AB har avtalat om förvärv av samtliga aktier Prosit Communication AB. * Betalningen sker genom en riktad emission till bolagets aktieägare om 4.000.000 aktier i Drax Holding AB samt ett optionsprogram till de anställda i Prosit Communication AB. * Förvärvet ökar Drax-koncernens beräknade omsättning för de ingående bolagen till över 220 miljoner kronor på rullande 12 månaders basis. SBI-noterade Drax Holding AB har förvärvat samtliga aktier i Internet- byrån Prosit Communication. Betalningen sker genom en riktad emission om sammanlagt 4.000.000 aktier i Drax Holding AB till Prosit Communication AB:s moderbolag, AdraSoft AB samt ett optionsprogram riktat till personalen i Prosit Communication AB. Förvärvet innebär att Drax fortsätter att bygga sin bas i den nya ekonomin. Prosit Communication är ett företag med intressanta produkter och ett större tekniskt djup än många andra i branschen. Vi räknar med fler liknande förvärv under våren, säger Philip Edner, styrelseordförande i Drax Holding. Prosit Communication omsatte 1999 dryga 10 miljoner kr med ett positivt resultat. I år beräknas bolaget omsätta över 20 miljoner kronor med en vinstmarginal på cirka 8 procent. På rullande 12 månaders basis räknar Drax Holding, inklusive detta förvärv, med att omsätta över 220 miljoner kronor. Med de 18 anställda som Prosit Communication tillför, ökas antalet verksamma inom Drax-koncernen till över 190 personer. Prosit etablerade sin Internet-konsultverksamhet i januari 1996 och har sedan dess vuxit med vinst varje år. Företagets VD och grundare, Mats Rosander, bildade bolaget med en personalgrupp som redan 1995, för Telias räkning, genomförde ett av de första kommersiella Internet-projekten i Sverige. Idag erbjuder Prosit skräddarsydda affärssystem och egenutvecklade produkter som vertikalt integreras med kundens tidigare IT- investeringar Dessutom är lösningarna förberedda för nya tekniker, inom bland annat trådlöst Internet. Prosits personal besitter både djup och bred kompetens i allt från affärssystemsutveckling och strategi- och informationsstrukturering till formgivning och står väl rustad för utvecklingen mot ett mer mobilt Internet. Det finns ett sug på marknaden efter den kompetensbredd vi besitter, säger Mats Rosander, VD för Prosit. Som Drax-bolag stärks vår position så att vi kan förverkliga våra idéer och expandera. Prosits produktioner har vid flera tillfällen uppmärksammats i media, bland annat av tidningen Resumé. Bland kunderna återfinns Telia com hem, IKEA, Telje Energi, JKL och More Group För mer information kontakta: Philip Edner, styrelseordförande, Drax Holding AB, 070 - 796 76 66 Olle Hofvander, VD Drax Holding AB, 08 @ 454 83 00 Mats Rosander, VD Prosit Communication AB, 08 - 690 26 90, 0709-22 00 22 www.draxholding.com www.prosit.se Om Drax Holding- koncernen Drax Holding AB (publ) är ett andra generationens Internetbolag som genom förvärv och förädling av Internetrelaterade framtidsföretag agerar som företagsbyggare inom den nya nätverksekonomin. I koncernen ingår för närvarande, inklusive detta förvärv, femton dotterbolag och ett intressebolag. Koncernens omsättning för de kommande 12 månaderna bedöms överstiga 220 Mkr och vinstmarginalen beräknas till mellan fem och tio procent. Omkring 190 personer är verksamma i Drax-koncernen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Dokument & länkar