Kraftig värdestegring för Drax-bolaget Nextlink.to

Kraftig värdestegring för Drax-bolaget Nextlink.to 1. Drax Holding AB har sålt 2.5 procent-enheter av aktierna i Nextlink.to A/S till institutionella ägare för 5.000.000 kronor. Reavinsten på försäljningen uppgår till 3.625.000 kronor. Det resterande innehavet ses som långsiktigt. 2. Värdet på Drax Holdings innehav har ökat med över 260 procent sedan bolaget gick in som huvudägare för fyra månader sedan. 3. Tack vare de goda framtidsutsikterna, har Drax Holding beslutat att i förtid lösa samtliga optioner i Nextlink.to. Innehavet kommer då uppgå till totalt 45,5 procent. Drax Holding AB har avyttrat 2,5 procent av aktierna i det danska MMI- bolaget Nextlink.to. Försäljningspriset uppgick till 5.000.000 kronor och reavinsten till 3.625.000 kronor. Drax Holdings innehav har därmed ökat i värde med över 260 procent sedan investeringen hösten 1999. - Försäljning är en tydlig signal till marknaden att Drax inte bara förvärvar företag, utan att vi också kraftfullt bidrar till bolagens värdeutveckling. Vi bedömer dessutom att värdet på vårt resterande innehav kommer att stiga ännu mer och ser innehavet som långsiktigt, säger Drax styrelseordförande Philip Edner. Drax Holding har också beslutat att i förtid lösa samtliga optioner i Nextlink.to, trots att nära hälften av optionerna enligt avtalet inte behöver lösas förens under senare delen av året och under år 2001. Detta innebär att Drax, efter den aktuella försäljningen och lösen av optionerna, äger 45.5 procent av samtliga aktier i NextLink.To A/S - För Nextlink.to innebär affären att vi får ytterligare legitimitet på marknaden, att fler med oss tror på vår potential på marknaden för trådlös kommunikation, närmast för vår öronsnäcka Invisio@ som till sommaren ska finnas färdigutvecklad för trådlös kommunikation med mobiltelefon. Drax's tidigarelagda optionsinlösen ger oss också möjlighet att öka utvecklingstakten av nya software-lösningar som med hjälp av Bluetooth- tekniken ska förbinda vår öronsnäcka med PC och Internet, säger Nextlink.to's VD Lars Stenfeldt. För mer information kontakta: Philip Edner, styrelseordförande, Drax Holding AB, 070 - 796 76 66 Olle Hofvander, VD Drax Holding AB, 08 566 147 50 Lars Stenfeldt, VD Nextlink.to AS, +45- 45 70 22 23 43 Se även tidigare pressmeddelanden på www.draxholding.com Mer information om Nextlink.to på www.nextlink.to Om Drax Holding- koncernen Drax Holding AB är ett andra generationens Internetbolag som genom förvärv och förädling av Internetrelaterade framtidsföretag agerar som företagsbyggare inom den nya nätverksekonomin. I koncernen ingår fjorton dotterbolag och ett intressebolag. Koncernens omsättning för de kommande 12 månaderna bedöms för nämnda bolag uppgå till närmare 200 Mkr och vinstmarginalen till mellan fem och tio procent. Cirka 175 personer är verksamma i Drax-koncernen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00430/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00430/bit0002.doc

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Prenumerera

Dokument & länkar