SAS ny kund hos Drax-bolaget Dicom

SAS ny kund hos Drax-bolaget Dicom Dicom Datautveckling AB har tecknat avtal med Scandinavian Airlines System (SAS). Avtalet omfattar leverans av utvecklingstjänster, drift och support samt hård- och mjukvara till SAS interna reklambyrå. Dicom är ett dotterbolag till SBI-noterade Drax Holding AB som är ett finansiellt och strategiskt utvecklingsbolag med spetskompetens inom IT, telekom och media. Dicom Datautveckling AB, marknadsledande leverantör av IT-relaterade tjänster och produkter till reklambyråer i Sverige, har tecknat ett treårigt avtal med SAS. Avtalet omfattar leverans av IT-utvecklingstjänster, utbildning och driftsupport under en treårsperiod. Det unika i avtalet är att den fasta kostnaden även innefattar hård- och mjukvaruinvesteringar. Ambitionen hos SAS var att förnya och standardisera produktionsmiljön på deras interna reklambyrå. Målet var att köpa en funktionalitet, där man i den dagliga driften fick en partner som kunde leverera support, användarstöd, utbildning, datorer och programvaror för att erhålla en stabil IT-plattform för produktionen på den interna reklambyrån. Dicom var den leverantör som var mest lyhörd för våra krav och det affärsupplägg som vi efterlyste, säger Krister Tånneryd, director IT infrastructure på SAS. De var därför den mest lämpade leverantören och den partner vi ville jobba med. Dicom kommer dessutom att till SAS leverera och implementera sitt webbaserade projektredovisningssystem, Diadem, under hösten. För mer information kontakta: PhilipEdner, styrelseordförande, Drax Holding AB, 070 - 796 76 66 Tage Lundberg, verkställande direktör, Dicom AB, 08 - 69 292 00 www.draxholding.com, www.dicom.se Om Drax Holding koncernen Drax Holding AB (publ) är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data- medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet. I koncernen ingår för närvarande sju helägda dotterbolag och ett intressebolag; Drax Industries AB, Dicom Holding AB, X/Comp AB, C-IT! AB, International Internet Innovations Ltd, M&P HiTech Computing AB, Mobile Mind AB, samt det danska företaget NextLink.TO A/S där Drax har rätt att förvärva upp till 48% av bolaget. En avsiktsförklaring har även undertecknats avseende förvärv av ytterligare tre bolag; Affärskraft AB, Reinhard System och konsult AB samt ExplaChange AB, tillsammans preliminärt värderade till 70 Mkr. Se vidare pressmeddelande den 1 november 1999. Omsättningen för de i gruppen ingående bolagen uppgick de senaste 12 månaderna till omkring 70 Msek. Koncernens omsättning för de kommande 12 månaderna bedöms efter förvärven uppgå till190 Mkr och vinstmarginalen till mellan fem och tio procent. Antalet verksamma personer i Drax-koncernen uppgår efter förvärven till cirka 160. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Prenumerera

Dokument & länkar