BOLAGSSTÄMMA DRILLCON AB

Inför bolagsstämman den 17 maj kl 14.00 på Nora Stadshotell har Drillcons huvudägare lämnat följande förslag till styrelse och arvode till styrelsen.

Styrelsen förslås utökas till fem ledamöter. Förslaget innebär omval av Carl Östring, Per-Erik Lindström och Mikael Berglund. David Tunberger har avböjt omval. Nyval av Krister Magnusson och Tore Nilsson. Carl Östring föreslås väljas om som styrelseordförande.

Tore Nilsson, född 1950, har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola och bedriver egen konsultverksamhet, men var 1986 till 2017 anställd inom PEAB-koncernen, bl a som affärsområdeschef för anläggningsverksamheten i Norden.

Krister Magnusson, född 1966, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg och är CFO för Nilörngruppen AB sedan 2008 och tidigare CFO för New Wave Group.

Styrelsearvodet föreslås uppgå till 85 000 kr per ledamot och 170 000 till styrelsens ordförande.

Nora 10 maj 2018

För ytterligare information kontakta:  

Patrik Rylander, VD                              

Drillcon AB       

Telefon: 070 328 9719                          

E-post: patrik.rylander@drillcon.se                                

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet, 2016 bildades Drillcon Americas SpA som ska ta hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar