Byte av CEO i Drillcon

Mikael Berglund lämnar under 2016 sin tjänst som VD i Drillcon AB och CEO för Drillcon Group. Patrik Rylander har utsetts till ny VD och CEO. Datumet för Patriks tillträde är ännu inte fastställt men det blir senast den 1 juli 2016. Fram till dess att Patrik har möjlighet att tillträda kommer Mikael att fortsätta som CEO.

Patrik kommer närmast från Dynasafe Protection System, där han verkat som VD. Patrik har erfarenhet av gruv-och anläggningsindustrin, både i Sverige och internationellt, från olika chefspositioner inom Atlas Copco. Dessa erfarenheter som kommer att vara en tillgång för Drillcon. Patrik har ett gott kontaktnät hos Drillcons leverantörer och kunder.

Mikael har sedan 2002 på ett framgångsrikt sätt lotsat Drillcon genom en marknad som under åren blivit allt mer komplex. Koncernen har omstrukturerats i en effektiv och flexibel organisation med en stabil position på en marknad som i hög grad påverkas av den internationella prisbilden på metaller.  Koncernen står nu väl rustad för ökad tillväxt.

”Mikael övergår i egen verksamhet, och står till koncernens förfogande som rådgivare och styrelseledamot, och då passar Patriks bakgrund och erfarenheter som hand i handske. Vi hälsar honom välkommen och ser fram emot ett mycket spännande 2016”, säger Jan Skoglund, styrelseordförande i Drillcon.

För ytterligare information kontakta:

Jan Skoglund, Styrelseordförande                                                                                   

Drillcon AB                                                                  

Telefon: 010-4766607                                                                           

E-post: jan.skoglund@drillcon.se                                                                                     

WEB: www.drillcon.se                 

Certified Adviser på OMX First North:

Remium Nordic AB

Kungsgatan 12 - 14

SE-111 35 Stockholm

Sverige

Tel: 08-454 32 00

www.remium.se

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens nettoomsättning uppgick till ca 308 Mkr under 2014.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar