Delårsrapport januari-juni 2007

• Fortsatt stark resultatutveckling under andra kvartalet
• Nettoomsättning 106 636 tkr (67 021) (93 779*)
• Resultat efter skatt 8 060 tkr (3 929) (6 662*)
• Resultatet per aktie 0.18 kr ( 0.14) (0.15*)

* inklusive Suomen Malmi Oy (Smoy) Q2 2006 (proforma)


Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar