Delårsrapport januari-september 2007

• Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet
• Nettoomsättning 177 729 tkr (98 583)
• Resultat efter skatt 12 232 tkr (6 228)
• Resultatet per aktie 0.28 kr (0.22)
• Nya långtidskontrakt erhållna


Allmänt om Drillcon-gruppen.

Drillcon AB utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och Iberiska halvön som huvudmarknader. Största delen av volymen borrning utförs till gruvindustrin.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar