Drillcon AB - Delårsrapport tredje kvartalet

  • Nettoomsättning ökade med 32% till 82,9 Mkr (62,8 Mkr)
  • EBITDA ökade med 32% till 14,4 Mkr (10,9 Mkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 5,4 Mkr (4,4 Mkr)      
  • Kassaflöde från löpande verksamhet 7,4 Mkr (7,5 Mkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,12 kr (0,10 kr)

JANUARI – SEPTEMBER 2017

  • Nettoomsättning ökade med 33% till 252,6 Mkr (189,9 Mkr)
  • EBITDA ökade med 39% till 43,0 Mkr (30,9 Mkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 18,6 Mkr (12,4 Mkr) 
  • Kassaflöde från löpande verksamhet 7,5 Mkr (36,8 Mkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,42 kr (0,28 kr)

INTRESSANTA AFFÄRSHÄNDELSER

Tredje kvartalet

-        Drillcon Iberia blir certifierat enligt OHSAS 18001 av Loyds

-        Lundin Mining – SOMINCOR utlöser en option till Drillcon Iberia och förlänger pågående kontrakt med 1 år rörande raiseborrning till ett värde av cirka 35 Mkr.

Tidigare under året

-        Drillcon Scandinavia blir certifierat enligt OHSAS 18001 av Loyds

-        Drillcon Scandinavia erhåller ett kärnborrningskontrakt ovanjord av Lundin Mining-Zinkgruvan till ett värde av cirka 30 Mkr.

-        Drillcon Scandinavia erhåller ett borrningskontrakt för injektering i projektet Förbifart Stockholm till ett värde av cirka 13 Mkr.

Patrik Rylander, VD                                       

Drillcon AB        

Telefon: 070 328 9719                                   

E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 03 november kl 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.  

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden, Iberiska halvön och Sydamerika som huvudmarknader.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ Stockholm. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar