Drillcon AB (publ)  Delårsrapport januari-september 2015

Sammanfattning juli-september 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 74 047 tkr (62 639)

  • Rörelseresultat EBITDA var 11 010 tkr (5 821)

  • Resultat efter skatt 3 568 tkr (785)

  • Resultatet per aktie 0,08 kr (0,02)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 1 683 tkr (12 531)

VD Mikael Berglund kommenterar:

”Rekordproduktion för raiseborrning under tredje kvartalet med fortsatt ökad rörelsemarginal. God beläggning och stabil produktion i Sverige.”

Nyckeltal koncernen
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår
2015 2014 2015 2014 2014
Nettoomsättning (tkr) 74 047 62 639 216 207 234 865 307 776
Rörelseresultat EBITDA (tkr) 11 010 5 821 30 181 29 239 41 600
Rörelsemarginal EBITDA 14,9 % 9,3 % 14,0 % 12,4 % 13,5 %
Resultat efter skatt (tkr) 3 568 785 7 686 8 500 13 677
Likvida medel (tkr) 35 283 50 416 35 283 50 416 55 039
Soliditet 54 % 57 % 54 % 57 % 58 %

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar