Drillcon Core varslar om uppsägningar

Drillcon AB:s svenska dotterbolag Drillcon Core AB (Core) varslar 25 personer på grund av reducerade borrningsprogram åt Boliden. De pågående borrningarna ovan jord i Bergslagen och Aitik kommer att avslutas under augusti och september vilket är tidigare än planerat. Dessutom reduceras borrningarna under jord i Garpenberg. Förhandlingar med IF Metall har inletts och beräknas vara avslutade senast under augusti.

Core har för närvarande tre maskiner och 24 anställda engagerade i borrningarna ovan jord åt Boliden. Dessutom påverkas ett antal projekt och 6 till 8 anställda av neddragningarna under jord i Garpenberg. För övrigt ser orderläget relativt gott ut inför hösten och inga andra kunder har indikerat några större förändringar i pågående kontrakt.

-       Det är alltid tråkigt när våra stora kunder tvingas reducera sina borrprogram med kort varsel. Detta gäller särskilt vid borrningar ovan jord som, när de pågår 7 dagar per vecka och dygnet runt, är mycket personalkrävande. Vi har ett antal nya projekt som kan bli aktuella under hösten men ännu är inget klart med något av dem varför vi tvingas lägga detta varsel, säger Mikael Berglund, Drillcons VD. 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Berglund, VD                                                                              

Drillcon AB                                                                  

Telefon: 0587-82824                                                                             

E-post: mikael.berglund@drillcon.se                                                                              

WEB: www.drillcon.se                 

Certified Adviser på NASDAQ OMX First North

Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14

SE-111 35 Stockholm

Tel: 08 454 32 00

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Norway AS och Suomen Malmi Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens nettoomsättning uppgick till ca 385 Mkr under 2012.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Berglund, VD                                                                              

Drillcon AB                                                                  

Telefon: 0587-82824                                                                             

E-post: mikael.berglund@drillcon.se                                                                              

WEB: www.drillcon.se

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar