DRILLCON ERHÅLLER BORRKONTRAKT FÖR FÖRBIFART STOCKHOLM

Drillcon Scandinavia har erhållit ett kärnborrningskontrakt för injektering rörande ventilationsschakt i projektet Förbifart Stockholm. Kunden är Implemia och arbetet kommer starta upp i slutet av april, 2017 med ett kontraktsvärde på cirka 13Mkr.

(Bakgrund; förbifart Stockholm är ett infrastrukturprojekt som kommer bygga 21 kilometer väg i en sträckning  från Skärholmen i söder till Akalla i norr där hela 18 kilometer kommer att löpa i tunnel.)

Patrik Rylander, VD                          

Drillcon AB   

Telefon: 070 628 9719                                  

E-post: patrik.rylander@drillcon.se                          

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 14 mars 2017 kl 08.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.  

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet bildades Drillcon Americas SpA som ska ta hand om den sydamerikanska marknaden. Koncernens nettoomsättning uppgick till ca 279 Mkr under 2015.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar