DRILLCON ERHÅLLER ETT BORRKONTRAKT MED ZINKGRUVAN – LUNDIN MINING

ZINKGRUVAN – Lundin Mining har slutit ett ramavtal med Drillcon Scandinavia rörande prospekteringsborrning. Avtalet är giltigt för en period om (3) år och startar 2018-01-01. Om ramavtalet avropas i sin helhet kan det motsvara ett värde upp till cirka 90 Mkr.  

-        ”Zinkgruvan är, och har under flera decennier varit en mycket viktig kund rörande prospekteringsborrning till Drillcon. Vi är mycket glada att vi har fått fortsatt förtroende med ett avtal som sträcker sig över en period om tre (3) år” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

(Bakgrund;  Lundin Mining Corporation (LMC) är ett gruvföretag med verksamheter i Chile, Portugal, Sverige, Spanien och USA, som producerar koppar, zink, bly och nickel.  Zinkgruvan Mining AB: s verksamhet bedrivs i sin helhet i samhället Zinkgruvan 5 mil söder om Örebro. Verksamheten startades 1857 av det Belgiska bolaget Vieille Montagne. Zinkgruvan producerar zink-, bly- och kopparkoncentrat. )

För ytterligare information kontakta:     

Patrik Rylander, VD                                       

Drillcon AB        

Telefon: 070 328 9719                                   

E-post: patrik.rylander@drillcon.se                             

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 05 december kl 13.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.  

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet, 2016 bildades Drillcon Americas SpA som ska ta hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar