DRILLCON ERHÅLLER ETT KONTRAKT FÖR STYRD BORRNING MED TRAFIGURA MINING GROUP – MATSA

Trafigura Mining Group – Matsa, Magdalena i Spanien har slutit ett kontrakt rörande styrd borrning från ovanjord med Drillcon Iberia SA. Arbetet kommer påbörjas under senare delen av augusti, 2018 och förväntas vara avslutat december 2018. Kontraktet motsvarar ett värde på cirka 11 Mkr.

-        ”Trafigura Group-Matsa Mine är, och har under flera år varit en mycket viktig kund rörande raiseborrning till Drillcon Iberia. Vi är mycket glada att vi har fått förtroende med styrd borrning. Vi ser det som en kvittens på att man är nöjd med den kompetens och service vi tillför deras produktion.” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

(Bakgrund; Trafigura mining group har verksamhet i Europa, Latinamerika och Afrika. Matsa Mine (Aguas Teñidas) lokaliserat i Spanien är gruppens största producent av koppar, zink och bly.)

Patrik Rylander, VD                                      

Drillcon AB        

Telefon: 070 328 9719                                  

E-post: patrik.rylander@drillcon.se                        

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 28 juni kl 10.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.  

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet, 2016 bildades Drillcon Americas SpA som ska ta hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar