DRILLCON ERHÅLLER FÖRLÄNGT RAMAVTAL MED BOLIDEN RÖRANDE PROSPEKTERINGSBORRNING

Boliden har förlängt ett ramavtal med Drillcon Scandinavia på ytterligare två år. Avtalet avser prospekteringsborrning vid tre olika produktionsställen och är giltigt fr.o.m. dagens datum, 2018. Det fortsatta förtroendet ger Drillcon Scandinavia en beläggning av befintlig produktionskapacitet för ytterligare två år.

-        ”Boliden är, och har länge varit, en viktig kund rörande prospekteringsborrning. Det kontrakt som nu slutits är ett kvitto på att Boliden uppskattar de mervärden som Drillcon levererar där hög produktion och säkerhet alltid har högsta prioritet.” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

För ytterligare information kontakta:                                                          

Patrik Rylander                 

VD Drillcon AB 

Telefon: 070 328 9719                                  

E-post: patrik.rylander@drillcon.se                            

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 25 maj 2018 kl 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.  

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar