DRILLCON ERHÅLLER RAISEBORRNINGSKONTRAKT MED BOLIDEN

Drillcon Scandinavia har slutit raiseborrningskontrakt med Boliden. Kontraktet innefattar att borra två
stycken ventilationsschakt med en diameter 3,5 meter och en längd om cirka 143
meter per schakt.  Arbetet kommer startas upp i början av andra kvartalet 2018.

-        ”Boliden är, och har länge varit, en viktig kund rörande prospekteringsborrning. Det kontrakt som nu slutits rörande raiseborrning är en milstolpe och ett kvitto på att förändringen av affärsområdesstrukturen som genomfördes i början av året var ett steg i rätt riktning. Det har bl a resulterat i att dotterbolagen i gruppen nu deltar i fler upphandlingar än tidigare. Kontraktets storlek är inte särskilt stort sett till Drillcons omsättning idag och har en marginell positiv påverkan på resultatet, men förhoppningsvis är detta en början på en större marknadsnärvaro också inom raiseborning på den skandinaviska marknaden för Drillcon” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

-         

För ytterligare information kontakta:                                                            

Patrik Rylander                          

VD Drillcon AB                         

Telefon: 070 328 9719                                                                     

E-post: patrik.rylander@drillcon.se                                                                           

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 01 december 2017 kl 13.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.  

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar